Registračný poplatok za registráciu - prepis auta od 1.2.2017

Stále je z čoho.

 • 0
 • 1.2.2017
 • Marcel Janco
 • Sociálny štát = vyššie dane. Zrejme týmto sa riadili súdruhovia politici a pre motoristov schválili ďalšie prekvapenie. Pre niektorých príjemné, pre väčšinu motoristov sa však jedná o menej príjemné prekvapenie. Jednoducho napísané, za niečo sa zaplatí menej - napr. za staré výkonné autá dovezené zo zahraničia, na druhej strane mnohým motoristom zdražie obyčajný prepis už registrovaného vozidla na Slovensku, kde sa doteraz platila jednotná sadzba bez ohľadu na výkon motora - 33€. Celkovo tak slovenský motorista zaplatí do štátnej kasy zase o niečo viac.

  S účinnosťou od 1.2.2017 bol zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch novelizovaný zákonom č. 342/2016 Z. z. Na základe nového zákona sa udiali v platení registračného poplatku (dane) dve výrazné zmeny:

  1. registračný poplatok sa po novom platí nielen v závislosti od výkonu motora, ale aj od veku vozidla,
  2. ruší sa jednotný poplatok 33 € pri ďalších registráciách vozidla tzv. prepisoch a po novom sa bude pri každej ďalšej registrácii/prepise vozidla platiť registračný poplatok na základe výkonu motora a veku vozidla.

  Stanovil sa aj minimálny registračný poplatok za auto a to vo výške 33 €. Inými slovami, ak by vypočítaná výška registračného poplatku bola nižšia ako 33 €, motorista zaplatí minimálny registračný poplatok vo výške 33 €. A aby sa motoristi pri výpočte registračného poplatku nenudili, budú po novom využívať dve tabuľky.

   

  1. Prvá evidencia vozidla

  Ak ide o prvú evidenciu vozidla, t. j. vozidlo doposiaľ nebolo evidované v evidencii motorových vozidiel na Slovensku ani v zahraničí, pri výpočte registračného poplatku sa uplatňuje koeficient 1,00.

  Tabuľka 1 - Sadzba registračného poplatku za automobil od 1.2.2017 v závislosti od výkonu motora v kW

  Výkon motora v kW Výška poplatku v EUR
  nad do (vrátane)
  - 80 33
  80 86 90
  86 92 110
  92 98 150
  98 104 210
  104 110 260
  110 121 360
  121 132 530
  132 143 700
  143 154 870
  154 165 1 100
  165 176 1 250
  176 202 1 900
  202 228 2 300
  228 254 2 700
  254 - 3 900

  Príklad 1

  Registračný poplatok za kúpu nového vozidla: Paľo si kúpil nový VW Golf s výkonom motora 110 kW. Na prihlásenie vozidla do evidencie musí zaplatiť registračný poplatok 260*1,00 = 260€

   

  2. Dovoz vozidiel zo zahraničia/prepis vozidla už registrovaného na Slovensku

   

  Od 1.2.2017 sa zmenil aj registračný poplatok za prepis vozidiel už registrovaných na Slovensku a taktiež za dovezené autá zo zahraničia. Kým doteraz sa za prepis vozidla registrovaného na Slovensku platilo rovnako 33€, po novom sa výška poplatku vypočíta na základe veku a výkonu vozidla. Taktiež za staršie autá kupované zo zahraničia sa neplatí registračný poplatok akoby boli nové, ale bude platiť rovnaké pravidlo akoby boli kupované na Slovensku. Pre výpočet poplatku tak bude potrebná tabuľka 1 a aj tabuľka 2.

  Tabuľka 2 - Výpočet koeficientu zostatkovej hodnoty vozidla v závislosti od veku vozidla

  Vek vozidla – obdobie v rokoch, ktoré uplynulo odo dňa prvej evidencie (vrátane) Koeficient zostatkovej hodnoty vozidla
  do 1 roka 0,82
  do 2 rokov 0,68
  do 3 rokov 0,56
  do 4 rokov 0,46
  do 5 rokov 0,38
  do 6 rokov 0,32
  do 7 rokov 0,26
  do 8 rokov 0,23
  do 9 rokov 0,19
  do 10 rokov 0,16
  do 11 rokov 0,14
  do 12 rokov 0,12
  do 13 rokov 0,10
  do 14 rokov 0,09
  do 15 rokov 0,08
  do 16 rokov 0,07
  nad 16 rokov 0,06

  Príklad 2

  Registračný poplatok za kúpu staršieho vozidla kúpeného na Slovensku: Paľo si kúpil 5 ročný VW Golf s výkonom motora 110 kW. Na prihlásenie vozidla do evidencie musí zaplatiť registračný poplatok 260*0,38 = 98,5€

  Príklad 3

  Registračný poplatok za kúpu staršieho vozidla dovezeného zo zahraničia: Paľo si kúpil 5 ročný VW Golf s výkonom motora 110 kW. Na prihlásenie vozidla do evidencie musí zaplatiť registračný poplatok 260*0,38 = 98,5€

  Jednoduchý výpočet prináša táto kalkulačka.

   

  Výnimky pri platení registračného poplatku (dane) za auto od 1.2.2017

  Registračný poplatok sa vzťahuje na vozidlá kategórie L, M1 a N1 (okrem N1 s max. tromi miestami na sedenie).

  Koeficient zostatkovej hodnoty vozidla

  Fyzická alebo právnická osoba môže pri zápise motorového vozidla predložiť znalecký posudok, na základe ktorého sa vypočíta iný koeficient zostatkovej hodnoty vozidla v závislosti od veku vozidla. Podľa znaleckého posudku sa koeficient zostatkovej hodnoty vozidla vypočíta ako pomer zostatkovej hodnoty vozidla v eur a počiatočnej hodnoty vozidla v eur. Vypočítaný koeficient zostatkovej hodnoty daného vozidla sa zaokrúhli na 2 desatinné miesta matematicky. V závislosti od výkonu motora v kW a koeficientu zostatkovej hodnoty vozidla podľa znaleckého posudku sa vypočíta výška registračnej dane (poplatku).

   

  Elektromobily

  Novelou zákona o správnych poplatkoch sa nezmenil registračný poplatok (daň) za vozidlo, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina. Registračný poplatok za tzv. čistý elektromobil aj naďalej ostáva vo výške 33 €.

   

  Predajcovia vozidiel

  Výrobcovia vozidiel, zástupcovia výrobcov vozidiel a fyzické resp. právnické osoby, ktorých predmetom podnikania je predaj vozidiel na základe zmluvného vzťahu s výrobcom vozidla (resp. zástupcom výrobcu vozidla) budú od 1.2.2017 platiť registračnú daň vo výške 33 eur za zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1 (okrem N1 s najviac tromi miestami na sedenie) v prípade, že je automobil určený na predaj.

  V prípade, že výrobca vozidiel, zástupca výrobcov vozidiel alebo osoba, ktorej predmetom podnikania je predaj vozidiel nevykoná prevod držby motorového vozidla na inú osobu do jedného roka od zápisu motorového vozidla do evidencie vozidiel, musí najneskôr pri nasledujúcej zmene v evidencii vozidiel zaplatiť poplatok zodpovedajúci poplatku pri prvej evidencii vozidla v závislosti od výkonu motora v kW.

   

  Oslobodenie od platenia registračného poplatku (dane)

  Od platenia registračného poplatku (dane) za auto je oslobodený zápis držiteľa:

  1. motorového a prípojného vozidla nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
  2. motorového vozidla kategórie L1e (malého motocyklu),
  3. motorového vozidla kategórie M1 a N1, ak na jeho kúpu dostala ťažko zdravotne postihnutá osoba príspevok v súlade so zákonom č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

  V prípade, že novým držiteľom motorového vozidla je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo bolo zapisované motorového vozidlo upravené na vedenie fyzickou osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ale na jeho kúpu nebol poskytnutý príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, registračný poplatok je nižší  o 50 %, najviac však o 100 €.

   

  Registračný poplatok (daň) je nižší o 50 %, najviac však na sumu 33 € pri zápise držiteľa:

  • hybridného motorového vozidla,
  • hybridného elektrického vozidla,
  • motorového vozidla s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG),
  • motorového vozidla s pohonom na skvapalnený zemný plyn (LNG),
  • motorového vozidla na vodíkový pohon,
  • motorového vozidla kategórie M1 s min. 6 miestami na sedenie s výkonom motora do 110 kW vrátane, ak držiteľ je osoba, ktorá si uplatňuje nárok na prídavok na dieťa na min. 4 deti vo veku do 19 rokov. Podmienkou je priloženie kópie rodných listov detí.

   

  MJ

   

  Komentáre (0)

  Pridať komentár