Kontrolky vozidla a ich význam

Čo znamenajú jednotlivé kontrolky?

 • 13
 • 26.6.2016
 • Marcel Janco
 •  

  kontrolkySvietiacich symbolov je na prístrojových paneloch čoraz viac a bežný motorista má neraz problém vyznať sa, čo ktoré svetielko znamená.

  Symbolov a rôznych kontroliek je vo vozidlách už toľko, že niekedy pripomínajú skôr kokpit lietadla a problém vyznať sa majú neraz aj samotní automechanici. Malou útechou je aspoň fakt, že všetky symboly sa delia do štyroch základných farieb svietenia.

  Modrá farba bola donedávna vyhradená len kontrolke diaľkových svetiel. V poslednej dobe ju ale používajú aj vozidlá, ktoré nie sú vybavené ukazovateľom teploty chladiacej kvapaliny. Kým je teplota chladiacej kvapaliny pod určitú teplotu, svieti modrá kontrolka teplomera.

  Zelená farba kontroliek znamená, že dotyčná funkcia či systém je v prevádzke (napr. zapnuté svetlá, hmlovky či aktivovaný tempomat).

  Žltá farba označuje, že dotyčný systém - zariadenie má nejakú požiadavku (napr. prázdna nádrž, treba doliať olej či kvapalinu do ostrekovačov, signalizácia opotrebovaného brzdového obloženia či vypálenej žiarovky).

  Červené svetlo kontrolky už označuje vážny problém alebo pokazené zariadenie. Výnimku tvorí len svietiaca kontrolka aktívnej ručnej brzdy, nezapnutých pásov, odstupu vozidla, resp. svietiace kontrolky tesne pred štartom motora (tlaku oleja, dobíjania akumulátora, atď). V prípade červenej kontrolky  často ide o sekundy a je teda veľmi dôležité vozidlo čo najskôr zastaviť a volať odborníka. Ak sa totiž rozsvieti napríklad kontrolka tlaku oleja, z dôvodu poruchy olejového čerpadla alebo chýbajúceho oleja, znamená to, že motor prestáva byť aktívne mazaný a akútne hrozí jeho zadretie.

   

  Zobrazenie a význam jednotlivých symbolov

  park_brake_indicatorKontrolka parkovacej brzdy Upozorňuje na zatiahnutú parkovaciu brzdu. Pred rozjazdom je nutné uvolniť páku ručnej brzdy. V prípade elektronickej ručnej brzdy je potrebné stlačiť pedál brzdy a príslušné tlačidlo. Niektoré vozidla majú elektronickú ručnú brzdu nastavenú tak, že sa deaktivuje pri rozjazde automaticky.

  brake_trouble_indicator_Kontrolka bŕzd Kontrolka svieti ak je zatiahnutá ručná brzda (ak nie je samostatná kontrolka park. brzdy) alebo ak je v brzdovom systéme málo kvapaliny. Ak kontrolka svieti aj po uvoľnení parkovacej brzdy, je potrebné okamžite zastaviť a skontrolovať hladinu brzdovej kvapaliny v nádržke. Nádržka má obyčajne žlté viečko, žltá je aj brzdová kvapalina. Nádržka sa nachádza v blízkosti posilňovača bŕzd (veľký plochý valec). Ak klesla hladina pod rysku MIN, je nutné kvapalinu doliať pod úroveň MAX. Ak nemáte kvapalinu na doliatie, je lepšie vozidlo odparkovať a zavolať servis. Ak je kvapaliny dosť, ale kontrolka stále svieti alebo bliká, možno v jazde opatrne (pomaly) pokračovať do najbližšieho servisu. Pri jazde však treba mať na pamäti, že brzdy vykazujú chybové hlásenie a treba ich funkčnosť neustále preverovať opatrným brzdením. Niekedy sa spolu s kontrolkou bŕzd rozsvieti aj kontrolka žltého symbolu ABS.

  charge_system_trouble_indicatorKontrolka akumulátora Ak svieti kontrolka aj po naštartovaní motora, nedobíja sa akumulátor. Na príčine je buď  chybný alternátor, regulátor napätia alebo spadnutý či roztrhnutý hnací remeň alternátora. V takomto prípade treba podľa možností vypnúť všetky spotrebiče (svetlá, audio, vyhrievanie sedadiel, okna, atď.) a zájsť do najbližšieho servisu. Pri takejto jazde však treba pozorne sledovať teplotu/kontrolku chladiacej kvapaliny a ak sa rozsvieti, treba okamžite zastaviť a vypnúť motor. Často krát totiž poháňa alternátor ten istý remeň, ktorý poháňa aj vodnú pumpu.

  oil_trouble_indicatorKontrolka tlaku motorového oleja Tlak oleja v motore nedosahuje požadovanú úroveň. Buď je oleja málo alebo je porucha na mazacom systéme motora. Je nutné okamžite zastaviť a vypnúť motor. Treba skontrolovať hladinu oleja pomocou mierky. Ak je hladina oleja nízka (pod spodnou ryskou mierky), treba ho doliať na požadovanú úroveň. Musíte použiť taký, aký predpisuje výrobca auta. To znamená, dolievať možno len olej, ktorý spĺňa požadované parametre akými sú napr. viskozita SAE (5W-30, 5W-40, 10W-40, atď.). Ak kontrolka svieti aj potom, treba vypnúť motor a zabezpečiť odťah vozidla do servisu.

  low_oil_level_symbol_Kontrolka nízkej hladiny motorového oleja Kontrolka svieti, ak množstvo motorového oleja kleslo pod požadovanú úroveň. Nie je nutné prerušiť jazdu, ale je potrebné v krátkom čase doliať motorový olej. Niekedy sa môže stať, že kontrolka nesvieti, ale bliká, čo znamená že je chybný snímač hladiny oleja.

   

  temperature_indicatorKontrolka teploty alebo nízkej hladiny chladiacej kvapaliny Motor sa prehrieva, čo značí jeho preťaženie alebo chýbajúcu chladiacu kvapalinu. Je nutné zvoľniť tempo a pustiť kúrenie na maximum. Ak po minúte kontrolka nezhasne, treba vypnúť motor a skontrolovať hladinu chladiacej kvapaliny. Otvoriť vyrovnávaciu nádržku a doliať kvapalinu však môžete až keď motor vychladne na cca 60 stupňov, čo znamená 15-30 minút podľa teploty vzduchu. Horúca voda je totiž pod tlakom a pri otvorení sa môžete obariť. Chladiaca kvapalina má väčšinou červenú farbu. Ak je hladina pod ryskou, treba kvapalinu doliať. Ak nie je po ruke originál zmes alebo destilovaná voda, núdzovo sa môže použiť aj obyčajná voda. V prípade väčšieho množstva doliatia destilovanej či obyčajnej vody je následne potrebné zájsť do servisu, kde sa chladiaci systém správne doplní nariedenou zmesou vody a mrazuvzdorného prostriedku a taktiež prekontroluje dôvod úniku vody. Únik chladiacej kvapaliny môže byť zapríčinený netesným vodným čerpadlom, hadicami, trhlinami v chladiči alebo prasknutou či netesnou hlavou valcov. V tom prípade sa po nejakom čase kontrolka znova rozsvieti a poruchu (únik) bude potreba opraviť. Prehriatie chladiacej kvapaliny môže niekedy (v horúcom počasí, jazde v kolóne) spôsobiť aj nefunkčný ventilátora chladiča. Niekedy je na vine poistka, niekedy porucha samotného ventilátora.

  air_bag_indicatorKontrolka airbagu Systém airbagov vykazuje poruchu. Buď je chyba v elektronike alebo kontakte. Ak sa jedná o krátkodobý výpadok elektroniky, airbag je väčšinou funkčný. V prípade prerušenia kontaktu je ale airbag nefunkčný. Hrozí riziko, že airbagy pri náraze nevystrelia alebo veľmi zriedka, ale môže sa stať, že vystrelia samovoľne. Je teda nutné vozidlo odviesť do servisu a skontrolovať. Kontrolka má žltú alebo červenú farbu.

   

  seat_belt_reminder_symbolKontrolka bezpečnostných pásov Jeden alebo viacerí pasažieri nie sú pripútaní. Okrem červenej kontrolky nepripútanie upozorňuje aj pípavý zvukový signál.

  distance_warning_indicatorKontrolka odstupu Rozsvietená kontrolka upozorňuje na malú vzdialenosť od vpredu idúceho vozidla. Vpredu idúce vozidlo buď začalo spomaľovať alebo vaše vozidlo ide príliš rýchlo. Je potrebné spomaliť a dodržiavať primeraný odstup.

  Kontrolka otvorenia dverí, zadného veka-kufra alebo prednej kapoty Rozsvietená kontrolka upozorňuje na zle zavreté resp. otvorené dvere, kufor či prednú kapotu.

  Kontrolka Steering wheel warning Rozsvietená kontrolka upozorňuje na chybu v riadení vozidla (posilňovač, zámok volantu, snímač a podobne).

  Kontrolka Ignition switch warning Rozsvietená kontrolka upozorňuje na chybu zapaľovania. Príčin rozsvietenej kontrolky môže byť viacero. V závislosti od typu vozidla sa môže jednať o chybu kľúča, spínacej skrinky, zapaľovania, riadiacej elektroniky a podobne.

   

  check_engine_lightKontrolka riadiacej jednotky alebo riadenia motora Ak kontrolka svieti, signalizuje to poruchu zapaľovania, vstrekovania paliva, čistenia výfukových plynov, nefunkčný snímač kľukového či vačkového hriadeľa a niekedy aj poruchu riadenia automatickej prevodovky. Ak sa jedná o dočasnú príčinu (napr. náhodná chyba, nekvalitné/nevhodné palivo), kontrolka po čase sama zhasne. Ak sa však jedná o trvalú poruchu, kontrolka stále svieti. Vo väčšine prípadov sa s autom dá jazdiť, diagnostika motora je ale potrebná čo najskôr. Pri niektorých poruchách spadne vozidlo do núdzového režimu - pokles výkonu motora a je nutné urýchlene navštíviť servis. Aj keď vozidlo naoko jazdí dobre, ignorovať svietiacu kontrolku sa neoplatí. Môže sa napríklad stať, že sa poškodí katalyzátor.

  epc_indicatorKontrolka EPC - Electronic Pedal Control Keď svieti táto kontrolka, signalizuje to poruchu buď v škrtiacej klapke alebo priamo elektronického pedálu plynu. Niekedy sa však stane, že kontrolka sa rozsvieti aj v prípade, ak odišiel spínač brzdových svetiel (ostanú svietiť alebo nesvietia) alebo je skorodovaný konektor káblovačky motora.

  glow_plug_symbol_indicatorKontrolka žeravenia Signalizuje predhrev dieselového motora, to znamená žeraviace sviečky (žhaviče) sú v činnosti. Po zhasnutí kontrolky treba čo najskôr (okamžite) naštartovať motor. Ak kontrolka nezhasne, ale svieti aj počas jazdy, môže byť chybný elektronický pedál, okruh žeravenia, čerpadlo (snímač polohy elektronického šupátka, ventil začiatku vstreku), chyba v podtlakovom okruhu turba, snímaču hmotnosti nasávaného vzduchu, zlý kontakt v kábloch/kontaktoch - prehryzenie od kuny alebo chyba riadiacej jednotky motora. Pri trvalo svietiacej kontrolke sa môže motor prepnúť do núdzového režimu - obmedzí sa výkon a max. rýchlosť. Ak kontrolka počas jazdy bliká, chyba bude v spínači pedálu bŕzd - nefungujú brzdové svetlá.

  steering_trouble_indicatorKontrolka posilňovača riadenia Táto kontrolka signalizuje problém s posilňovačom riadenia. V prípade menšej poruchy sa posilňovací účinok zníži, v prípade väčšej nastane úplný výpadok posilňovacieho účinku. Volantom sa dá točiť, ale s vynaložením oveľa väčšej sily.

  Diesel_Particulate_Filter_symbolKontrolka filtra pevných častíc DPF/FAP Signalizuje problém s filtrom pevných častíc. Žltá kontrolka sa objaví keď sa jazdí prevažne na krátke vzdialenosti a DPF filter potrebuje nutne regeneráciu. Vtedy je potrebné absolvovať aspoň 15 minútovú jazdu mimo mesta, kde sa pokiaľ možno motor pohybuje v otáčkach medzi 1800 až 2500 ot/min. V prípade ignorovania kontrolky, motor spadne do núdzového režimu - obmedzený výkon a je nutné v krátkom čase navštíviť servis. Problémy s DPF filtrom výraznou mierou závisia na štýle jazdy. Neprospievajú mu krátke jazdy, kedy dochádza k prerušeniu regenerácie, čo znamená postupné upchávanie filtra. Ak sa teda často krát jazdí po meste a len na krátke trate (niekoľko kilometrov), je vhodné aspoň raz do týždňa absolvovať 30 a viac kilometrovú jazdu mimo mesto alebo po diaľnici, na ktorej bude pracovať motor pokiaľ možno v otáčkach 1800 - 2500 ot/min. Ak svieti kontrolka DPF filtra spolu kontrolkou žeravenia, jedná sa väčšinou o poruchu snímača diferenčných tlakov alebo teploty výfukových plynov.

  vsc_slip_off_indicatorKontrolka elektronického stabilizačného programu ESP Ak sa kontrolka rozsvieti počas jazdy natrvalo, systém nefunguje. Buď sa jedná o poruchu niektorého zo snímačov alebo chybu priamo v riadiacej jednotke, ktorá je integrovaná spolu s ABS. Pri poruche vozidlo jazdí normálne, ale v prípade vzniku šmyku stabilizačný systém ESP nezasiahne. Ak sa kontrolka rozbliká počas jazdy, systém je v činnosti a aktívne zasahuje do riadenia v prípade vzniku potenciálne nebezpečnej situácie.

  abs_indicatorKontrolka protiblokovacieho brzdového systému ABS

  Ak sa kontrolka rozsvieti počas jazdy natrvalo, systém nefunguje. Buď sa jedná o poruchu snímača otáčok alebo chybu priamo v ABS pumpe, ktorá je spolu s riadiacou jednotkou. V prípade poruchy vozidlo brzdí akoby ABS nemalo, čo znamená, že pri razantnom brzdení sa brzdy (kolesá) zablokujú a vozidlo môže dostať šmyk.

  brake_pad_wear_warningKontrolka opotrebovania brzdových platničiek Tento indikátor signalizuje opotrebenie brzdových platničiek. Pri rozsvietení je potrebné v priebehu pár dní (cca 1000-3000 km) vymeniť brzdové platničky.

  headlamp_out_indicatorKontrolka nefunkčnej/vypálenej žiarovky Kontrolka signalizuje nefunkčnú žiarovku. Treba skontrolovať, ktorá žiarovka nesvieti a vymeniť ju za novú/dobrú toho istého druhu.

  tire_pressure_monitorKontrolka tlaku v pneumatikách Kontrolka informuje o nesprávnom tlaku v pneumatikách. Tlak v pneumatikách sa väčšinou monitoruje pomocou snímača otáčok ABS. Porovnávajú sa údaje o polomere a otáčkach kolies a ak sa medzi sebou výraznejšie líšia kontrolka sa rozsvieti. Kontrolka sa rozsvieti aj v prípade, ak boli vymenené kolesá, napr. zimné za letné a sú iných rozmerov a inak nahustené. Vtedy postačí nastaviť systém kontroly na novú hodnotu, napr. stlačením tlačidla cca 3 sekundy. Niekedy sa používa aj meranie pomocou snímača tlaku v pneumatike. Tento systém je síce presnejší, ale aj poruchovejší, a tak svietiaca kontrolka nezriedka informuje nie o zlom tlaku v pneumatike ale o poruche snímača.

  windscreen-washer-lowKontrolka nízkej hladiny vody v nádržke ostrekovača V prípade rozsvietenia tejto kontrolky je potrebné iba doliatie zimnej či letnej kvapaliny (destilovanej vody) do nádržky ostrekovača. Viečko býva modrej farby a je na ňom zobrazený symbol fontánky.

  Low_fuelKontrolka stavu paliva v nádrži Ak svieti táto kontrolka, zvyčajne je v nádrži paliva len na cca 70-100 km.

   

  water_in_fuel_indicatorKontrolka vody v palive S vozidlom je bezpečné jazdiť, ale voda by sa mala čo najskôr odstrániť. Dieselové motory majú v nádrži separátor, ktorý túto vodu odstraňuje a práve táto kontrolka signalizuje kedy je potrebný jeho servis. Ak sa ale kontrolka rozsvieti hneď po tankovaní, palivo môže byť znečistené. Akonáhle je to možné, motor musí byť vypnutý, nakoľko by sa mohol poškodiť vstrekovací systém.

   

   

  transmission-fluid-temperatureKontrolka teploty oleja v automatickej prevodovke Kontrolka sa rozsvieti, ak teplota oleja prekročí prípustnú úroveň. Stáva sa to v prípade ťahania ťažkého prívesu, jazde v teréne alebo pri jazde s väčším bahnom či snehom. V prípade rozsvietenia je nutné čo najskôr zastaviť, nechať motor bežať na voľnobežných otáčkach a volič prevodovky nechať v polohe N.

  Informačná kontrolka automatickej prevodovky Táto kontrolka zvyčajne svieti spolu so správou na displeji. Zobraziť sa môže napr. "Prosím stlačte brzdový pedál a zvoľte rýchlosť znova", "Prosím prispôsobiť štýl jazdy", "Môžete pokračovať v jazde" alebo "Prosím zastavte vozidlo a vyberte polohu P".

  Kontrolka systému adaptívnych tlmičov pruženia Ak sa rozsvieti táto kontrolka, zrejme došlo k poruche v regulácii tuhosti pruženia. Odporúča sa jazdiť opatrne, keďže nefunkčnosť systému môže ovplyvniť jazdnú stabilitu a zájsť do odborného servisu, ktorý preskúma funkčnosť systému

  Kontrolka vzduchového pruženia Ak sa rozsvieti táto kontrolka, zrejme došlo k poruche na systéme vzduchového pruženia. Odporúča sa jazdiť opatrne, keďže nefunkčnosť systému môže ovplyvniť jazdnú stabilitu resp. svetlú výšku vozidla a zájsť do odborného servisu, ktorý preskúma funkčnosť systému

  Kontrolka zadného spojlera Ak sa rozsvieti táto kontrolka, zrejme došlo k poruche na systéme ovládania zadného spojlera. Odporúča sa jazdiť opatrne - neprekračovať rýchlosť 100 km/hod, keďže nefunkčnosť systému môže ovplyvniť jazdnú stabilitu a zájsť do odborného servisu, ktorý preskúma funkčnosť systém 

  Kontrolka svetelného resp. dažďového senzora Ak sa rozsvieti táto kontrolka, zrejme došlo k poruche na systéme automatického stierania resp. rozsvecovania svetiel. Stierače a svetlá nebudú fungovať automaticky, ale bude naďalej fungovať len v manuálnom režime.

  Kontrolka adaptívneho osvetlenia AFL Ak sa rozsvieti táto kontrolka, zrejme došlo k poruche na systéme adaptívneho osvetlenia. Osvetlenie nebude fungovať automaticky (prispôsobovať sa aktuálnym jazdným podmienkam), ale bude naďalej fungovať len v základnom režime stretávacie/diaľkové svetlá.

  Kontrolka automatického sklonu svetlometov Ak sa rozsvieti táto kontrolka, zrejme došlo k poruche na systéme automatického prepínania diaľkových/tlmených svetiel resp. plynulého nastavenia sklonu svetelného lúča. Osvetlenie nebude fungovať automaticky, ale bude naďalej fungovať len v manuálnom režime stretávacie/diaľkové svetlá.

  Kontrolka ťažného zariadenia Ak sa rozsvieti táto kontrolka, zrejme došlo k uvoľneniu/rozpojeniu ťažného zariadenia. Je potrebné zastaviť vozidlo, opäť odpojiť a znova zapojiť ťažné zariadenie. Ak kontrolka svieti aj naďalej, jedná sa poruchu mechaniky alebo signalizačnej elektroniky ťažného zariadenia. 

  Kontrolka zatvárania/otvárania strechy (kabriolet) Kontrolka svieti ak sa strecha otvára alebo zatvára. Keď sa strecha úplne otvorí alebo zatvorí, kontrolka zhasne. Ak kontrolka svieti aj naďalej strecha nie je úplne otvorená alebo zatvorená, alebo došlo k poruche v systéme.

  Kontrolka Key not in vehicle Platí len pre vozidlá vybavené keyless entry system. Kontrolka svieti ak sa napr. odíde vodič z vozidla, kľúč má vo vrecu a nechá naštartovaný motor. Taktiež svieti, ak sa nenachádza kľúč vo vozidle - nie je možné naštartovať motor.

  Kontrolka pre sledovanie jazdných pruhov Táto kontrolka sa rozsvieti, keď je systém Lane Assist aktívny, ale nedetekuje vodorovné dopravné značenie. Ak táto kontrolka svieti spolu so správou na informačnom displeji “system fault”, zrejme došlo k poruche v systéme a je potrebné zájsť do servisu. 

  Kontrolka pre stlačenie pedálu nožnej brzdy Signalizuje, že pedál spojky je potrebné stlačiť počas spúšťania motora.

  Kontrolka servis required/Due Kontrolka signalizuje servisnú prehliadku vozidla a to buď plánovanú, nastavenú podľa intervalu alebo neplánovanú v prípade ak elektronika vozidla vyhodnotí aktuálnu potrebu navštíviť odborný servis.

   

  Kontrolka nízkej teploty/rizika vzniku poľadovice Kontrolka signalizuje pokles teploty pod určitú hodnotu, zvyčajne pod +4°C. 

  Kontrolka nízkej hladiny aditíva AdBlue Kontrolka signalizuje potrebu doliať aditívum AdBlue. Obyčajne sa ku kontrolke zobrazuje aj informačné hlásenie s udávaným dojazdom. Po vyčerpaní aditíva nebude možné motor naštartovať. Opätovné naštartovanie motora bude možné len po doliatí aditíva a následnom vymazaní chybového hlásenia-blokácie naštartovania motora pomocou diagnostiky. 

   

   

  temperature_indicator_coldKontrolka nízkej teploty chladiacej kvapaliny Vozidlá, ktoré nie sú vybavené ukazovateľom teploty chladiacej kvapaliny, sú vybavené modrou kontrolkou. Tá sa rozsvieti ak je teplota chladiacej kvapaliny príliš nízka. Zhasne ak teplota chladiacej kvapaliny prekročí výrobcom stanovenú úroveň. Pokiaľ kontrolka svieti, neodporúča sa motor vytáčať do vysokých otáčok, ale jazdiť čo najplynulejšie.

  high_beam_indicatorKontrolka diaľkových svetiel Svietiaca kontrolka upozorňuje na zapnuté diaľkové svetlá. Ak ide vozidlo v opačnom smere, je nutné okamžite prepnúť na stretávacie/tlmené svetlá. Najmodernejšie vozidlá s adaptívnymi svetlometmi dokážu prepínať medzi stretávacími a diaľkovými svetlami automaticky.

   

  headlamp-low-beamKontrolka stretávacích svetiel

   

  side-lampsKontrolka parkovacích svetiel  

   

  fog_lamp_indicator_symbolKontrolka predných hmlových svetiel Zelená kontrolka signalizuje, že predné hmlové svetlá sú zapnuté. Ak nie je hmla, hustý dážď či sneženie a dohľadnosť je dobrá, treba vypnúť hmlové svetlá.

  rear_fog_lamp_indicator_symbolKontrolka zadných hmlových svetiel svetiel Žltá kontrolka signalizuje, že zadné hmlové svetlá sú zapnuté. Ak nie je hmla, hustý dážď či sneženie a dohľadnosť je dobrá, treba vypnúť hmlové svetlá. Vypnúť treba zadné hmlové svetlá aj v prípade, ak ide za vami druhé vozidlo. Intenzita zadného hmlového svetla je pomerne výrazná a zhoršuje/obmedzuje koncentráciu vodiča idúceho za vašim vozidlom.

  start-stop-indicatorKontrolka systému Štart-Stop Kontrolka signalizuje, že systém štart-stop vypol motor. Po stlačení spojkového pedálu sa motor automaticky naštartuje. V prípade automatickej prevodovky stačí na naštartovanie uvoľniť brzdový pedál. Systém sa odporúča deaktivovať (najmä v prípade preplňovaných motorov) po dlhšej jazde po diaľnici alebo ak bol motor dosť namáhaný. Turbodúchadlo je totiž príliš zahriate a potrebuje sa schladiť aspoň minútu bežiacim motorom na voľnobehu. Taktiež je vhodné systém vypnúť, ak sa posúvate v krátky časových a úsekových vzdialenostiach v kolóne. Niekedy sa totiž stane, že sa motor v kolóne vypne a zapne aj 100x za sebou. Akumulátor aj štartér je síce odolnejší ako vo vozidlách bez systému štart-stop, to však neznamená, že životnosť je neobmedzená.

  cruise_control_indicator_symbolKontrolka tempomatu Kontrolka signalizuje, že regulácia rýchlosti je aktívna. Tempomat sa automaticky deaktivuje stlačením brzdového pedálu alebo spojky.

  Kontrolka pre stlačenie pedálu nožnej brzdy Kontrolka sa používa len pri vozidlách s automatickou prevodovkou. Signalizuje, že brzdový pedál musí byť stlačený počas presunu voliča z parkovacej polohy resp. pri potrebe naštartovať motor. 

  Kontrolka pre sledovanie jazdných pruhov Táto kontrolka sa rozsvieti, keď je systém Lane Assist aktívny - detekuje vodorovné dopravné značenie a pomáha vodičovi udržovať priamy smer jazdy.

  Kontrolka adaptívneho tempomatu Kontrolka sa rozsvieti, ak je aktivovaný adaptívny tempomat. Tento tempomat ovláda nielen rýchlosť jazdy ale aj veľkosť odstupu od vpredu idúceho vozidla.

  Kontrolka režimu ECO Kontrolka sa rozsvieti, ak je aktivovaný tzv. ECO - šetriaci režim. Riadiaca elektronika sa vtedy stará, aby vozidlo malo počas jazdy čo najnižšiu spotrebu. V praxi tak obyčajne motor zlenivie - menej ochotne sa vytáča, pomalšie reaguje na stlačenie akcelerátora, podáva slabší výkon, automatická prevodovka radí pri nižších otáčkach, môže sa znížiť (prerušovať) výkon klimatizácie, vozidlo intenzívnejšie rekuperuje a podobne. 

  Kontrolka DAC – (Downhill Assist Control) a HDC (Hill Descent Control) - asistovaný zjazd svahu Kontrolka sa rozsvieti, ak je aktivovaný systém asistovaného zjazdu prudšieho svahu. Systém vtedy preberá kontrolu nad rýchlosťou a stabilizáciou vozidla, to znamená udržuje stálu rýchlosť okolo 8 km/ho a stabilizuje vozidlo v požadovanom jazdnom smere. Stlačením akcelerátora je možné max. rýchlosť zvýšiť na cca 25-30 km/h, naopak pribrzdením možno rýchlosť spomaliť na cca 5-6 km/h. 

  Kontrolka Speed limiter - kontrola maximálnej nastavenej rýchlosti. Prekročenie max. nastavenej rýchlosti sa zobrazí buď informačným hlásením alebo oranžovým/červeným zafarbením kontrolky.

   

  Ak poznáte popis niektorej kontrolky a nenašli ste ju v zozname, kľudne napíšte do diskusie, doplníme.

  Komentáre (13)

  Pridať komentár

  1. Ondrej 17.1.2017 17:50

   zdravím vás , pri Otočení klúčikom my Svieti zlty klucik v kocke , neviem točím točím ale motor nenaskoči vobec neviem si stym dat rady, dakujem za info neviem taku kontrolku njst na nete, foto poslem..

   Odpovedať

  2. Peter 28.12.2016 21:28

   Dobry vecer viete mi poradit vdy pri brzdeni mi rozsvieti zlta ziarovka z vykricnikom tu mi pisu vo vysvetlivkach je to 21 obrazok Kontrolka nefunkčnej/vypálenej žiarovky Kontrolka signalizuje nefunkčnú žiarovku. Treba skontrolovať, ktorá žiarovka nesvieti a vymeniť ju za novú/dobrú toho istého druhu. A pritom mi svietia vsetky ziarovky. Poprosim odpoved na Petermihalik2708@gmail.com

   Odpovedať

  3. Anonym 3.12.2016 19:08

   červené svetielko pri kontrolky na zapnutie pasu?? tozota avensis T25 1.8 benzin.

   Odpovedať

  4. Anonym 24.6.2016 23:13

   Chcem sa spitat co znamena kontrolka 22 ta zelena topanka zapne sa mi ked dam 2 krat rucnu elektronicku

   Odpovedať

   1. MJ 25.6.2016 11:42

    Doplnené ďalšie kontrolky do článku. Ďakujeme za podnet.

    Odpovedať

  5. Anonym 20.5.2016 15:10

   chcem sa spytat co znamena ked mi pred nastartovani svieti taky akoby kluc. na opravu byciklov alebo coho.nikde to nemozem najst.dakujem

   Odpovedať

   1. Anonym 23.5.2016 10:27

    To je kontrolka oznamujúca potrebu servisu. To znamená, vozidlo potrebuje výmenu oleja, filtrov a podobne.

    Odpovedať

  6. Alena 8.5.2016 09:31

   Prosím vedel by mi niekto poradit ? Nejde mi naštartovať auto Kia Rio 2012 pri naštartovaní žiadny zvuk iba sa rozsvieti palubná doska na ktoréj sa mi ukazuje auto s orandžovým klučikom čo to môže bit ? Môže to bit imobilizér ? skušala som aj vymenit klučik a robý mi to isté .... ďakujem za poradenie...

   Odpovedať

   1. Anonym 9.5.2016 18:11

    Ak nejde ani jeden kľúč, tak asi porucha imobilizéra. Len zavolať mechanika čo príde s diagnostikou k vozidlu a zistí čo je vo veci.

    Odpovedať

  7. tomas 18.10.2015 17:59

   Chcel som sa spytat čo zanamena kontrolka čislo 16

   Odpovedať

  8. DUŠAN 6.6.2015 16:06

   Zdravím čo znamená kontrolka 32? Bliká tak 10 sek a zhasne zhasne. dakujem

   Odpovedať

  9. dsf 18.4.2014 15:00

   Pekna tema.

   15 je odmrazovanie celneho skla a 16 zadneho ale moze byt aj zrkadiel, a vobec neviem ci je to indikator cinnosti alebo poruchy.


   Dnes ked tam byva medzi cifernikmi displej by vlastne mohli byt zavazne hlasenia aj vypisovane textom, co aj byvaju.
   Saab pred rokmi razil cestu nech tam radsej nic nie je, len ked je treba. Napriklad vyraovanie rezervy by malo byt pri nastratovani poriadne a potom moze zhasnut.

   Odpovedať

   1. Anonym 21.3.2015 12:19

    co znamena ak my svieti kontrolka auto a pod nim je kluc

    Odpovedať