MAP (Manifold Absolute/Air Pressure) senzor


  • 0
  • 28.5.2012
  • Marcel Janco
  • MAP senzor (z ang. Manifold Absolute Pressure, niekde je používané aj Manifold Air Pressure) sa používa na meranie tlaku (podlaku) v sacom potrubí. Senzor poskytuje informácie riadiacej jednotke (ECU) a tá na základe týchto informácii upravuje dávkovanie paliva pre čo najoptimálnejšie spaľovanie.

    Tento senzor býva umiestnený v sacom potrubí pred škrtiacou klapkou. Aby boli údaje z MAP senzora čo najpresnejšie, je potrebné aj teplotné čidlo, pretože výstup z MAP senzora nie je teplotne kompenzovaný ( je to len údaj o tlaku). Problémom je totiž zmena nadmorskej výšky, či zmena teploty nasávaného vzduchu, v oboch prípadoch sa mení hustota vzduchu. Rastom nadmorskej výšky a taktiež teploty nasávaného vzduchu, klesá jeho hustota a v prípade nezohľadnenia týchto faktorov dôjde k poklesu výkonu motora. Rieši sa to spomínanou teplotnou kompenzáciou, niekedy aj použitím druhého MAP senzora, ktorý meria okolitý atmosférický tlak. Zriedkavo sa používa aj kombinácia MAP a MAF senzora. MAF senzor na rozdiel od MAP senzora meria množstvo-masu vzduchu, takže zmena tlaku nie je problém. Taktiež môže mať vzduch ľubovolnú teplotu, keďže výstup z hot wire je teplotne kompenzovaný.

    Komentáre (0)

    Pridať komentár