Motor 1,2 HTP - výhody/nevýhody, na čo si dať pozor?

Trojvalcová dilema.

 • 138
 • 10.8.2011
 • Marcel Janco
 •  

  Asi len máloktorý motor namútil v našich krajoch toľko vody ako 1,2 HTP (možno len 1,9 TDi). Pospolitá verejnosť ho pomenovala kadejako (od ho..no to potiahne, cez hneď to predaj, až po haťapku). Niekedy počuť o jeho vlastnostiach neuveriteľné príhody, neraz sú to však len hlúposti, často spôsobené nevedomosťou majiteľov či diskutérov. Je pravdou, že motor naozaj má (mal) nejednu konštrukčnú nedokonalosť ak nie rovno konštrukčnú chybu. Na druhej strane mnohí motoristi nepochopili akú úlohu v ich malom vozidle vlastne plní a aj z tohto dôvodu dochádzalo k vzniku či urýchleniu niektorých porúch. Motor je určený pre najmenšie modely koncernu VW. Nielen podľa objemu, ale aj podľa výkonu a hlavne konštrukcie by mal vo vozidle slúžiť prevažne na mestskú prevádzku a výlety mimo mesta pokojnejším tempom. Inými slovami, Fabia, Polo či Ibiza s HTP-čkom pod kapotou, nie sú a nikdy nebudú diaľničnou stíhačkou.

  Veľa motoristov sa pýta, čo vedie automobilky k znižovaniu počtu valcov motora. HTP nie jediný trojvalec na trhu, trojvalcový agregát má aj Opel vo svojej Corse alebo napríklad Toyota vo svojom Aygu. Fiat nedávno uviedol na trh dokonca dvojvalcový motor. Odpoveď je pomerne jednoduchá. Znižovanie výrobných nákladov a honba za čo najnižšími emisiami.

  Výroba trojvalca je v porovnaní so štvorvalcom lacnejšia. V objeme okolo jedného litra má trojvalec lepší pomer objemu voči povrchu spaľovacích priestorov. Inými slovami má menšie tepelné straty a pri ustálenom prevádzkovom režime bez častých akcelerácii by tak mal mať teoreticky vyššiu účinnosť, teda nižšiu spotrebu paliva. Vďaka menšiemu počtu valcov je aj menší počet pohyblivých častí a logicky sú teda nižšie aj jeho trecie straty.

  Rovnako krútiaci moment motora závisí aj od vŕtania valcov, a preto je rozjazd s HTP svižnejší ako s objemovo porovnateľným štvorvalcom s rovnakým sprevodovaním. Vďaka kratšiemu sprevodovaniu sa dokonca vozidlá s HTP motorom rozbehnú svižnejšie ako s koncernovým 1,4 16V. Bohužiaľ, to platí len o rozjazdoch a nižších rýchlostiach. Pri vyšších rýchlostiach sa už prejaví výkonový handicap motora, ktorý zvýrazňuje aj značná hmotnosť malého vozidla. Toľko k plusom.

  K záporom naopak patrí horšia kultúra chodu a značné vibrácie. Preto trojvalec potrebuje ku pravidelnejšiemu chodu väčší a ťažší zotrvačník a na potlačenie vibrácií (kultivovanejší chod) vyvažovací hriadeľ. V praxi sa tento fakt (hmota naviac) prejavuje menšou ochotou svižnejšie akcelerovať a na druhej strane pomalším klesaním otáčok vytočeného motora pri zložení nohy z akcelerátora. Rovnako nutnosť roztáčať pri každej akcelerácii hmotnosť zotrvačníka a vyvažovacieho hriadeľa naviac, môže vynulovať  spomínanú vyššiu účinnosť. Inými slovami, pri častom akcelerovaní môže byť výsledná spotreba dokonca vyššia ako spotreba objemovo porovnateľného štvorvalca.

  Motor 1,2 HTP bol vyvinutý prakticky od nuly. Blok a hlava valcov sú vyrobené z hliníkovej zliatiny a podľa verzie je použitý buď dvoj-ventilový alebo štvor-ventilový rozvod poháňaný článkovou, neskôr ozubenou reťazou. Z dôvodu šetrenia výrobných nákladov bolo niekoľko komponentov (piesty, ojnice, ventily) použitých  z koncernového štvorvalca o objeme 1598 ccm (AEE) z radu EA 111 o výkone 55 kW, ktorý mnohí motoristi poznajú z prvých Octavii, Golfov či Felicii.

  Hlavným dôvodom vzniku motora bolo vyrovnať sa konkurencii, keďže Opel či Toyota už roky úspešne predávali litrové troj (štvorvalce). Naopak VW Group s dovtedajším litrovým štvorvalcom moc vody nenamútil, keďže nevynikal ani dynamikou a ani spotrebou. Bohužiaľ, pri vývoji HTP-čka došlo k niekoľkým konštrukčným pochybeniam, ktoré mali za následok väčšiu citlivosť motora na spôsob používania a následne zvýšené riziko technických problémov.

  Hlavné pohyblivé diely trojvalca 1.2 12V HTP (47 kW). Najvýznamnejším rozdielom oproti motoru 1.2 HTP (40 kW) je štvor-ventilový rozvod s dvoma vačkovými hriadeľmi v hlave valcov (2 x OHC).

   

  Nepravidelný chod motora

  Ako prvé možno spomenúť sťažnosti zo strany motoristov na nepravidelný a nestabilný voľnobeh. Na pohľad banálna záležitosť, ktorá však môže mať drahé následky, pokiaľ sa včas nerieši. Ak opomenieme poruchu zapaľovacej cievky (v začiatkoch produkcie celkom bežné), tak porucha sa skrýva vo ventilovom rozvode. Príčinou nestabilného voľnobehu je totiž najčastejšie strata kompresie vinou netesnosti (nedovierania) výfukových ventilov. Tento stav sa najskôr prejavuje pri nízkych otáčkach, kedy má zmes viac času uniknúť nedokonale zavretým ventilom a po pridaní plynu sa chod väčšinou vyrovná. Neskôr sa problém zhoršuje a nerovnomernosť chodu je citeľná v podstatne širšom otáčkovom spektre.

  Tzv. "podfukovanie" ventilu znamená zvýšené tepelné namáhanie samotného ventilu a okolia, čo následne vedie k podpáleniu (deformácii) ventilu a jeho sedla. Pri menšom poškodení pomôže oprava (opraviť sedlá v hlave valcov a dať nové ventily), často-krát je však nutná výmena hlavy valcov spolu s podpálenými ventilmi. Treba dodať, že táto porucha sa oveľa viac vyskytuje pri šesť-ventilovej hlave (40kW/106 Nm resp. 44 kW/108 Nm), ktorá sa nevyrábala v Mladej Boleslavy, ale nakupovala sa od iných závodov koncernu Volkswagen.

  Prvou príčinou nedovierania môže byť hlava valcov vyrobená z menej odolného materiálu, resp. materiál, z ktorého sú vyrobené vodítka ventilov. Ako všetko, tak aj pri ventiloch dochádza postupne k opotrebovaniu (zväčšovaniu vôle medzi driekom ventilu a jeho vodítkom). Namiesto hladkého posuvného pohybu teda ventil tzv. vibruje, čo má za následok oneskorenie zatvárania a tiež nadmerné opotrebovanie (zväčšovanie vôle). Oneskorené zatvorenie má za následok znižovanie kompresného tlaku a teda nepravidelný chod motora.

  Druhý problém je podstatne zložitejší. Jedná sa o nadmernú teplotu motorového oleja, stratu jeho mazacích vlastností a tzv. zakarbónovanie hydraulických zdvihátok (hydraulické vymedzovanie ventilovej vôle). Karbón totiž môže úplne znehybnieť hydraulické zdvihátka, čo spolu s veľkou vôľou ventilu v drieku spôsobuje jeho chvenie pri pohybe, a teda oneskorené zatváranie.

  Prečo sa vytvára karbón? Motor 1,2 HTP totiž veľmi tepelne namáha olej a nezriedka pri vyššej záťaži (pri HTP aj jazda bežnou diaľničnou rýchlosťou) sa zohreje až na 140 - 150 °C. Pri bežných štvorvalcových motoroch podobného objemu sa olej aj pri diaľničnom tempe zohrieva maximálne na 110-120 °C. V prípade motora 1,2 HTP je teda motorový olej nadmerne tepelne zaťažovaný, čo spôsobuje rýchlejšie znehodnotenie pôvodných vlastností. V motore sa vytvára veľké množstvo karbónu, ktorý sa usadzuje napr. na ventiloch či hydraulických zdvíhadlách a obmedzuje ich funkciu. Zvýšené množstvo karbónu zvyšuje aj opotrebovanie mechanických častí motora.

  Teplota motorového oleja je v trojvalci vyššia už z princípu, nakoľko je daná vyšším pomerom zdvihového objemu motora k celkovej tepelno-výmennej ploche. Tento fyzikálne podložený fakt však nezvyšuje teplotu natoľko, aby dochádzalo k tak vysokým teplotám, oproti porovnateľnému štvorvalcu. Hlavnú vinu na nadmernom zahrievaní oleja nesie umiestnenie katalyzátora priamo nad hlavným olejovým kanálom v bloku. Olej je tak ohrievaný nielen zvnútra motora, ale aj zvonku - teplotou výfukových spalín. Naviac na rozdiel od ostatných koncernových agregátov, chýba chladič oleja, tzv. výmenník voda-olej alebo aspoň tzv. kocka, čiže hliníkový tepelný výmenník vzduch-olej, ktorý je súčasťou držiaku olejového filtra. Bohužiaľ, v prípade motora 1,2 HTP to z priestorových dôvodov nejde, keďže by sa tam nevošiel. Trocha nešťastné umiestnenie telesa katalyzátora blízko hliníkového bloku motora, kde blokom prechádza hlavný olejový kanál, výrobca v roku 2007 riešil miernym vylepšením. Motory dostali medzi katalyzátor a blok motora ochranný tepelný štít. Bohužiaľ, problém s prehrievaním to stále úplne nevyriešilo.

  Nezanedbateľný problém s ventilmi môže spôsobovať aj ďalšia príčina, ktorej pôvod treba hľadať opäť v katalyzátore. Keďže je umiestnený hneď za výfukovými zvodmi, tak sa pri zvýšenej záťaži nadmerne zahrieva. Chladenie katalyzátora ja tak riešené obochacovaním zmesi, čo zase na druhej strane znamená zvýšenú spotrebu. Takže nielen vyššie otáčky, ale aj dochladzovanie katalyzátora znamená, že 1,2 HTP žerie na diaľnici aj trávu vedľa cesty. Napriek dochladzovaniu bohatšou zmesou sa katalyzátor aj tak prehrieval. Nadmerné prehrievanie malo za následok spolu s väčšími vibráciami motora postupné uvoľňovanie drobných častí z jadra katalyzátora. Tie sa následne pri brzdení motorom dostávajú späť do motora, kde opäť môžu poškodiť ventily a ich vodítka. K odstráneniu tohto problému došlo až koncom roka 2009/2010 (s príchodom Euro 5), kedy začal výrobca montovať tepelne odolnejší katalyzátor, z ktorého sa ani pri vyššej námahe neuvoľňovali časti-piliny z jadra. Výrobca dodáva sadu aj na staršie poškodené motory, ktorá okrem hlavy valcov, ventilov, hydraulických zdvíhadiel a skrutiek obsahuje aj zvody s modifikovaným katalyzátorom, z ktorého sa už nadbytočné časti-piliny neuvoľňujú.

  Treťou príčinou nepravidelného chodu motora môže byť karbónom zanesená škrtiaca klapka. Prvé 12 ventilové modely boli vybavené EGR ventilom. Spätné vedenie výfukových plynov do sania však ústilo príliš blízko za škrtiacou klapkou, takže vírením výfukových plynov v týchto miestach spôsobovalo zanášanie klapky karbónom. Často krát už po niekoľkých desiatkach tisíc km škrtiaca klapka nedolieha do pozície voľnobehu. Spôsobuje to kolísanie voľnobežných otáčok, ale bohužiaľ, nie len to. Nespojením mikrospínača voľnobehu, je stále odporový potenciometer akcelerátora pod prúdom, čo môže v konečnom dôsledku vyústiť až k poškodeniu koncového stupňa riadiacej jednotky. Preto sa vrelo odporúča v prípade prvých ročníkov, ktoré obsahujú EGR ventil, každých 50 000 km klapku demontovať a dôkladne vyčistiť. Motory s výkonmi 40, 44 a neskôr aj 51 kW už problematický EGR ventil neobsahujú.

    

   

  Problémy s rozvodovou reťazou

  Ďalším technickým problémom hlavne v začiatkoch výroby bol pohon rozvodov reťazou. Je to paradox, pretože mnohokrát čítame slovné spojenie, že ozubený remeň nahradila bezúdržbová reťaz. Iste si starý "škodovkári" pamätajú na slovné spojenie súkolie, ktoré bolo súčasťou rozvodového mechanizmu "škodováckeho" motora OHV. Jediným problémom aký sa vyskytol, bola zvýšená hlučnosť z dôvodu vyťahania samotnej reťaze. O preskočení alebo roztrhnutí nebolo snáď ani zmienky.

  To však nie je prípad motora 1,2 HTP, obzvlášť prvých ročníkov. Hydraulický napinák rozvodovej reťaze má príliš dlhý chod a bez tlaku oleja vie vytvoriť takú vôľu, že reťaz pri štarte preskočí. A sme opäť pri kvalite oleja, pretože sa to stáva najmä vtedy, ak je olej vysokými teplotami znehodnotený, teda hustý a čerpadlo ho nestihne do napináku včas dopraviť. Reťaz môže prekočiť aj v prípade ak je zaparkované vozidlo v kopci zabrzdené len zaradenou rýchlosťou/kvaltom alebo sa vyskytli aj prípady, kedy sa doťahoval skrutky na kolese, pričom vozidlo bolo zdvihnuté na zdviháku a kolesá boli zabrzdené len zaradeným kvaltom - kolesá na fest doťahovať len ak je vozidlo pevne na zemi. Problémy s rozvodovou reťazou sa môžu prejavovať zvýšenou hlučnosťou - tzv. chrastením alebo zarachotením ak sa z voľnobehu prudko stlačí (cca o 1000-2000 ot/min vytočí motor) a následne pustí akcelerátor. V prípade preskočenia reťaze o 1 či 2 zuby je možné ešte motor naštartovať, jeho chod bude však nepravidelný a zvyčajne doprevádzaný aj svietiacou kontrolkou motora. Pri väčšom preskočení reťaze už motor ani nenaštartuje, resp. po chvíli zhasne a ak náhodou reťaz preskočí aj za jazdy, zvyčajne sa ozve rana a zhasnutie motora. Vtedy už bývajú škody fatálne, to znamená ohnuté ojnice, poohýbané ventily, prasknutá hlava či poškodené piesty. 

  Pozor aj na vyhodnocovanie chybových hlásení. Ak napr. motor ide nepravidelne, horšie sa zbiera do otáčok a diagnostika hlási poruchu o nesprávnom podtlaku v sacom potrubí, nebýva na vine zle fungujúci snímač ale práve o zub či preskočená reťaz. Ak by sa len vymenil snímač a s vozidlom sa jazdilo ďalej, hrozilo by veľké riziko preskočenia retaze s fatálnymi následkami pre motor.

      

  Výrobca postupom času začal motory modifikovať, napr. úpravou napínačov na menší zdvih, poprípade predlžovaním vodiacich líšt. Pri verziách 44 kW (108 Nm) a 51 kW (112 Nm) podrobil výrobca motor úpravám a problém sa výrazne eliminoval. K úplnému odstráneniu preskakovania však došlo až od júla 2009, kedy škodovka motor opäť upravila (znížila sa aj hmotnosť kľukového hriadeľa) a začala sa montovať ozubená reťaz. Tá nahradila problémovú článkovú reťaz oproti ktorej má menšie mechanické odpory, nižšiu hlučnosť a hlavne vyššiu prevádzkovú spoľahlivosť. Treba ešte dodať, že preskakovanie rozvodovej reťaze sa v oveľa väčšej miere týkalo výkonnejšej verzie 47 kW (výrazne menej 51 kW).

   

  Čo z týchto informácií plynie na záver? Pred kúpou jazdenky s motorom 1,2 HTP sa treba pozorne započúvať do chodu motora. Pokiaľ možno, radšej sa treba prvým ročníkom vyhnúť, pokiaľ dôkladne nepoznáte majiteľa, jeho servisné zvyky a spôsob jazdenia, resp. nie je motor riadne skontrolovaný. Agregáty boli v priebehu výroby postupne upravované a spoľahlivosť sa zlepšovala. Najvýraznejšími zlepšeniami si motor prešiel v júli 2009, kedy bola osadená ozubená reťaz, rok 2010 (emisná norma Euro 5), kedy bol osadený odolnejší katalyzátor a november 2011, kedy skončila výroba jedno-vačkovej 6-ventilovej verzie s výkonom 44 kW. Nahradila ju 12-ventilová verzia s rovnakým výkonom 44 kW. Tiež došlo k ďalšiemu vylepšeniu mechaniky motora a riadiacej elektroniky (upravené sacie a výfukové potrubie, kľukový hriadeľ, nová riadiaca jednotka, vylepšený asistent rozjazdu, ktorý vyhladzuje nástup krútiaceho momentu pri púšťaní spojky a tiež jemné zvýšenie voľnobežných otáčok) s cieľom zlepšenia kultúry chodu. Objavila sa aj najvykonnejšia verzia s max. výkonom 55 kW a krútiacim momentom 112 Nm. Motory vyrobené od novembra 2011 sa už vyznačujú slušnou spoľahlivosťou a pre jazdenie poväčšinou po meste a priľahlom okolí ich možno bez väčších pripomienok odporučiť.

  Ak ste alebo sa stanete majiteľom motora 1,2 HTP, nezabúdajte na akú prevádzku bolo HTP-čko konštruované a využívajte vozidlo tak, ako je rozpísané v úvode tohto článku. Ďalej sa odporúča skrátiť výmenné intervaly oleja na maximálne 10 000 km, v prípade častejších jázd po diaľnici radšej na 7500 km. Nejedná sa o žiadne extra výdavky, oleja je totiž v motore len 2,5 litra. Taktiež ak je motor viac zaťažovaný, nie je od veci zmeniť výrobcom odporúčaný olej podľa normy SAE (5W-30 al. 5W-40) na viskóznu triedu 5W-50. Takýto olej je už dostatočne riedky, aby rýchlo a včas naplnil chúlostivý napinák rozvodovej reťaze, ale aj hydraulické zdvihátka a zároveň dobre vzdoroval nadmernému tepelnému namáhaniu.

  Servis - preskočená rozvodová reťaz 1,2 HTP 47 kW

  Komentáre (138)

  Pridať komentár

  1. Arnold 25.10.2016 16:26

   Dobry chcel by som sa opytat mam fabiu1,2 htp a plyn my vinecha nie stale ale vecsinou a ked uberem tak potom sa rozbechne

   Odpovedať

  2. Robert 27.5.2015 16:50

   Dobrý den, chtěl jsem poděkovat za asi nejlepší článek o HTP vůbec. Díky za něj!!

   Odpovedať

  3. alf 9.4.2015 15:57

   Dobry den mam fabiu 1.2htp 2kova rada mam ju tretim rokom a zacalo mi na prednej naprave z vnutornej strany na oboch koélesach dret gumy naprava je v poriatku geometria tak isto. Viete my niekto poradit co to moze byt .

   Odpovedať

  4. scorpicop 19.2.2015 17:24

   Zdravim vsetkych priaznivcov ale aj oponentov motorov htp. Pred dvoma dnami som sa stal majitetelom Fabie I 1.2 htp 40kW, r.v. 2003, najazdenych 120.000 km. Kupili sme to ako druhe auto do rodiny na jazdenie po meste a maximalne na D1 Presov -Kosice a spat. Urcite s tym chcem zajst do servisu a nechat urobit kompletnu preventivku so vsetkymi vymenami naplni a.p. , moja otazka teda znie na co vsetko sa zamerat a od mechanikovpri serviske ziadat.
   Vopred dakujem za rady a tipy.

   P.S.: Po precitani komentarov vyssie mam o mojom rozhodnuti kupit si moju prvu skodovku fabia v zivote trocha rozporuplne pocity a dufam len, ze to neolutujem.

   Odpovedať

   1. oto 19.2.2015 23:06

    flash riadiacej jednotky na najnovsiu verziu, stav katalyzatora ci sa nerozpadava, stav retaze.. ved.. vsetko tu mas popisane..

    Odpovedať

    1. scorpicop 22.2.2015 20:08

     V prvom rade vdaka, v druhom by som poznamenal, ze pri tom mnozstve info co tu je popisane sa clovek lahko strati, takze asi tak.

     Inac prajem pekny vecer.

     Odpovedať

  5. Marek 3.2.2015 09:15

   Mam fabiu 1.2 47kw 2003, ked motor bezi na volnobeh a zosliapnem akcelerator tak to niekedy zdochne bez zakaslania ako keby som ho zhasol klucikom. Robi to uz dost casto, je po oprave
   hlavy [ventily, voditka, tesneia], vycistenie a nastavenie skrtiacej klapky, vymena rozvodov cca 15 000 km. Diagnostika nehlasi ziadnu poruchu. Motor startuje a jazdi perfekte, ziadne vynechavanie pocas jazdy. Poradte mi prosim vas co to moze byt. Dakujem.

   Odpovedať

  6. Anonym 1.2.2015 16:06

   Prepáčte ale 150 stupňová teplota oleja a ešte k tomu pri bežnej jazde je blbosť. Kto to nameral? Ľudia čo to skúšali merať sa na diaľnici dostali na cca 110. Tipujem že maximum pri ostrých jazdách bude tak 130 stupňov, čo sa stáva aj u iných áut. Rady o častejšej údržbe sú ale trefné, súhlasím s nimi. Interval 15000 km je dobrý možno pre diesle, pre benzín je to maximum vhodné pri ideálnych podmienkach.

   Odpovedať

  7. kamil 27.9.2014 21:22

   mám fabku 1,2 40kw najeto 230tis dávám olej 5w 40 mám upravu alter. je na ní plastová vrtule prumer 13cm motor se krasně ochlazuje tipuji 300km vpohodě výmenu dělám po 67 tis spotřeba prumer 6,3 max 120km.h dene v provozu

   Odpovedať

   1. Marcel 7.12.2014 22:11

    Vo firme mi minulý týždeň zobrali Fábiu r.v.2002 1.2HTP 420.000km!
    Auto bolo v servise iba kvôli výmene oleja a filtrov.
    Doma máme VW Polo N9,r.v.2004,1.2 47kW,nájazd 212.000km a tiež len výmena oleja a filtrov.

    Odpovedať

  8. Ladislav 13.9.2014 16:20

   Dobrý den.
   Mám problém s kolísaním otačok za tepleho počasia pri štartu.Zavada sa prejavuje sporadicky za tepla.Otačky vystrelia na 1200 a kolisaju jak dolu aj nahoru. po 3 minutach všetko ok.Škrtiaca klapka bola vyčištena a nastavena.
   Fabia 1 1,2 HTP 47 KW najazdeno 85 tis.

   Odpovedať

  9. M. 31.7.2014 21:13

   Olej 5W-40 je v pohode, osvedčený je Castrol Edge, Agip / Eni, Elf, Eneos, Esso, Liqui Moly, Millers oils, Mobil, Mogul, Motul, Q8, Repsol, Shell, Sunoco, Texaco, Total, Valvoline...

   V skratke, je potrebný olej normy VW502.00 (alebo 501.01) a SAE podľa jazdných podmienok:
   Krátke studené jazdy a veľa štartov - SAE (0W) 5w (30) 40 s výmenou po max 10.000 km/1rok (radšej skôr).
   Bežné jazdenie (20 - 50km naraz) - SAE 5w40 a výmena po max 15000km/1rok (radšej skôr).
   Dlhšie diaľničné jazdy - SAE 5W50 s výmenou po max 10000km/1rok (radšej skôr - pretože sa olej prehrieva). Pozor na olej SAE 10w40 (odporúčaný výrobcom a výmena po 15000/1rok) nie je pre tento motor moc vhodný kvôli konštrukcii motora, keďže hrozí pri studenom štarte preskočenie reťaze-olej je hustý a hydraulický napínak dobre nenapne reťaz.

   Odpovedať

  10. Jozef 31.7.2014 18:35

   Zdravim som novy majitel fabie 1.2htp 47kw BME kod motora.a idem riesit vymenu oleja.mam naplane menit olej kazdych 10tis km ..aky mam zvolit typ oleja ked doteraz bol meneny 10w40 dakujem za rady.ps pocul som o oleji 5w50-je mozne ho zacat pouzivat ked doteraz bol uvedeny 10w40?dakujem

   Odpovedať

  11. kristian 11.7.2014 19:30

   Dobry den sa praje,chcem sa opytat.mam problem z skoda fabia 1.2-40kw,stale mi svieti oranzova kontrolka nezhasne to,a tiez ked je studeni motor tak nemato svoje otacky vybruje motor,a za tepla otacky klesnu.bolo menene nanom-rozvody,inducne cievky,ventile,brusena hlava bola,lambasondy oboje,a jedine co nebolo menene katalyzator.a este sa chcem popitat,ze ked idem tych 100 as 120 tak mi zacne sem tam dusit a smrdiet od benzinu.dakujem za radu

   Odpovedať

  12. Patrik 24.5.2014 22:52

   Dobrý den, potřeboval bych poradit... Mám 1.2 HTP 47kw... a neustále mi bliká oranžová kontrolka mazání... oleje je dost, tlak v pořádku, čidlo vyměněno... diagnostika píše čidlo teploty oleje... kde to čidlo najdu? dáky za odpoved.

   Odpovedať

  13. alfonz 13.4.2014 16:57

   Dobry den ,mam fabiu 12 htp 44kw a mam problem pri startovani ked je zohriati motor,za zimnehostavu startuje bez problemou ked sa hohreje dlhsie potoči a naštartuje ale dostane sa iba na 50tis otačok dalej sa ručička nepohne .Po niekolkych preštartovaniach naskoči do normalnych otačok.Chcel by som zistit čo sa deje
   Neroby to vzdy ale dost často

   Odpovedať

   1. alfonz 14.4.2014 17:38

    Je to dvojkova fabia

    Odpovedať

    1. lukas 8.7.2014 14:26

     Bude to urcite snimac otacok vackoveho hriadela ak je to dvojkova fabija je tam hore na vacke je ho pekne vidiet a spravis si to aj sam je tam imbus asi 6 ak si dobre spominam mal som podobny problem diagnostika ukazala to.Daj vediet na meil luti7907@gmail.com ci pomohlo Dik

     Odpovedať

     1. alfonz 26.7.2014 12:45

      Dakujem za radu vymenil a pomohlo to. tak dik

      Odpovedať

  14. kirkis 31.1.2014 23:03

   1.2 htp su nepodarene motory maju vela nedostatkou ako plusou

   Odpovedať

   1. gourney 2.3.2014 01:31

    Uz je tazke najst nejaky vyslovene podareny motor - diesle maju rozne nedostatky uplne planovite - odidu vstrekovace, dvojhmota a nakoniec filter pevnych castic a clovek sa bud nedoplati alebo musi nejak improvizovat - ale stale to daco stoji.
    HTP ma tiez svoje problemy pokial to prave nie je nejaky lepsi kus.
    Mne zase po presadnuti z HTP do inych aut vadilo ze bezny 4valec dost huci pri vysokych otackach. Je to dost subjektivne, ten 3valec sa zase dost ozyva v pasme 2-3tisic ot. a netaha (aspon 12v), treba viac radit.

    U beznych aut treba pravidelne vymenit rozvody, u starsich HTP staci raz a uz by to malo vydrzat velmi dlho. No su tam aj ine problemy, ja mam len 1 take auto tak som sa stretol len s niektorymi. :)
    Rozhodne to nie je auto typu jazdit a nic neriesit, ale ked sa clovek stara tak to funguje a hlavne sa nekonaju prekvapenia ze by nahle nieco odislo.

    Odpovedať

  15. ladislav kakas 30.12.2013 21:04

   dobry vedel by ste mi niekto poradit.mam fabiu 1,2 HTP 4OKW 2003.mam taky problem ze pri volnobehu dost hadze motorom ,otacky su pravydelne v pohode.ak trochu pridam uz idem bez dobre.mozete mi niekto poradit? myslim si ze to moze byt vstrekovac alebo podpalene ventily,

   Odpovedať

   1. gourney 2.3.2014 01:14

    Ja som toto mal a nakoniec to bol podpaleny ventil. Oprava hlavy cca 300E a bohuzial sa to da urobit aj zle.
    Chcelo by to este pozriet skrtiacu klapku (staci dat dole plastovy kryt - ak je zanesena tak to moze byt pricina), vycistit aj egr (alebo ho na skusku zaslepit), niekedy to mozu byt aj vadne cievky (nema to este nejake ine problemy?), skontrolovat odvetranie... a ak vsetko toto bude dobre, tak asi uz len premerat tlaky a potom demontovat hlavu a pozriet.
    Ja som mal na jednom valci tlak 10 a to uz bol chyteny ventil. Nie je dobre s tym nejak extra dlhodobo jazdit, tie auta co uz zle startuju a maju zvysenu spotrebu potom maju aj zniceny katalyzator a vraj aj piesty.

    Inak ten servis to robil raz aj nejakemu svojmu znamemu a uz ma presne s tymto motorm (1.2 40kW) 400tisic km a vsetko v poriadku :)

    Odpovedať

  16. Stefan 22.11.2013 20:17

   Mám otázku. Asi pred 10 dňami my vrátili opravenú 1,2 40kW teraz ju testujem. Vrámci závady na ventiloch značkový servis menil Hlavu,Katalizator,ventily a vačku. Dnes ale motor po asi 10 minutovom odstavení akosi nepravidelne naskočil tak som ho vypol. Predtym ma strašili že tu preskakuje aj rozvod na studený motor. Po štarte začal mať nepravidelný chod. Nemohlo dôjst k preskočeniu ventilov. Zdá sa my pri akceôerácii zvuk motora zase tak hlučnejší. Pristupuje tam však aj dalšia vec pred výmenou hlavy sa preváral aj vlnovec a teraz sa my zdá akoby pri vypnutí motora pod autom niećo ufukovalo. ten sa len preváral na moju žiadosť za neoriginál vlnovec.

   Odpovedať

  17. peter 6.11.2013 14:54

   Konecne som vyriesil problem s mojim autom (Fabia 2 Combi 51kw). Problem sposobovali 2 vadne vstrekovace paliva. Mechanik sa dost vytrapil s diagnostikou, nakolko chyby sa objavovali nahodne. Jeden daval privela paliva (striekalo aj tade kade nema), druhy zasa malo.
   Vymenili sa vsetky + vymena palivoveho filtra + preplach vstrekovacej rampy, nakolko tam bolo vela usadenin. Teraz auto startuje a slape ako ma.
   Konecne!

   Odpovedať

  18. peter 1.11.2013 09:47

   mam fábiu combi1,2htp 12v 47kw r.v.2004 najazdených 130000km.Ma velku spotrebu oleja.každych 1500km dolievam 1 liter oleja.Olej použivam scheel 5w40.neviem čo mam robit a či je to normalne.ďakujem

   Odpovedať

  19. peter 21.10.2013 21:01

   Ahoj , čo konkretne chceš s tým ventilom robiť? Pokial chceš skúsiť funkčnosť ide to cez diagnostiku akčných členov . Peter doc.

   Odpovedať

  20. peter 21.10.2013 14:14

   peter doc. prosim Ta nevies cislo skupiny pre ventil odvtravania? nie som si isty, ci ho ja niekde v tom VAG-u najdem. vdaka peter

   Odpovedať

  21. peter 21.10.2013 13:43

   Tak som s5, problem s 2 valcom (misfired) pretrvava aj po vymene ind. cievky a sviecky, ale teraz zakazdym sa objavi aj chyba lambda sondy 1. Len dakedy len too lean (P2096), dakedy too rich (P0172). Skusal som merat kompresiu valcov, vsetky ok okolo 12,7. Menena riadiaca jednotka, pri prepalovani softu im povodna v IMPE odisla. Dnes nabehnem na ten odvetravaci ventil, nakolko aj ja mam obcas problem pri startovani.

   Odpovedať

  22. Miro 29.9.2013 20:54

   Dobry,chcel by som sa opytat ci sa niekomu nestalo ze auto nechcelo startovat niekedy startuje tyzden stale v pohode ale niekedy aj par krat za den hapruje a stane sa ze aj hodinu aj viac nemozem nastartovat niekedy to je len par minut som uz zufali bolo aj v servise ale PC neukazal ziadnu chybu bolo menene aj relatko na pal.cerpadle Dakujem za niejaku radu v com moze byt este chyba.

   Odpovedať

   1. Luboss 5.10.2013 13:19

    Dobrý deň .
    Chcem sa len podeliť z problémom ktorý som mal Ja . Vlastním Škodu Fabia combi , 1,2HTP , 51Kw . Mal som problém zo studeným štartom . Auto mi nabehlo no hneď ho ,,zadusilo" . Problém pretrvával hlavne pri studených štartoch . Auto som zaniesol do NEAUTORIZOVANÉHO servisu kde mi urobili diagnostiku motora . NEAUTORIZOVANÝ preto , lebo v autorizovanom to chceli riešiť formou pokus=omyl . Diagnostika nevyhodila žiadnu chybu / problém . Auto som ponechal v servise kde mi ráno / za studena urobili opäť diagnostiku no opäť bez výsledne . Servisák sa rozhodol pre ,,prepálenie / aktualizáciu softvéru " a následnú diagnostiku motora kde mu už ukázalo chybu z ventilom na odvetrávanie . Ventil vymenil a auto šlape bez problémov . Ešte pridám , som 2 majiteľ , auto je servisované pravidelne v autorizovanom servise , výmenu oleja a filtrov som skrátil na polovicu . Teda nie každých 15 tis/km ale každých 7500 tis/km . Auto má najazdené cca 105 000km .

    Odpovedať

   2. Anonym 10.10.2013 10:07

    bude to indukčná cievka alebo čerpadlo

    Odpovedať

   3. Laco 11.11.2013 17:15

    Nedávno som mal tento problém i ja.Ak svieti na paneli obrázok motora aj po naštartovaní tak
    môže byť problém v tom že je pokazené čidlo teploty chladiacej kvapaliny.Výmena je práca na max
    30 minút a cena čidla je asi 7 eur.až 30eur podľa toho aké čidlo zoženiete,originál je vždy
    drahší.Mne to opravil známy autoelektrikár a teraz je všetko v poriadku.

    Odpovedať

  23. peter 20.8.2013 21:36

   Zdravím, u 1,2 40kw. Strata tlaku vo valcoch neni ojedinelý jav, spôsobenè je to podpalením ventilov . Môžete sa pokusiť opraviť sedlá v hlave valcov a dať novè ventily , ak sú moc poškodenè sedlá v hlave valcov tak potom jedine výmena treba to rozobrať a pozrieť , podľa stavu zvážiť ďalší postup peter.

   Odpovedať

  24. PeťoR 19.8.2013 18:21

   Zdravím,
   mám problém so Škoda fabia 1,2 40kw. Dnes som bol v škodováckom servise, kde mi zmerali kompresiu motora, vraj mam podpálené ventili - kompresia valcov je 6,8 - 9,3 - 8,5 Bar, pričom minimum je vraj 10 bar. Odporúčajú mi výmenu hlavy motora, vraj sa to mení spolu s katalyzátorom. Cena s prácou je 1100 €. Vie niekto poradiť, či sa to nedá opraviť (podľa škodováckych servisákov nie). Neexistuje lacnejšia alternatíva??? Ďakujem

   Odpovedať

   1. kirkis 31.1.2014 23:01

    da sa to skuseny sustružnik vie vymeniť ventily

    Odpovedať

  25. Milan 4.8.2013 12:19

   Psal jsem zde 20.6.2013 o svém problému s Fabií 1,2 51 Kw,.r.v.2007, 45 000km.
   Před dvěma týdny jsem byl ve značkovém servisu Škoda, kde mi vyčistili škrtící klapku a přeinstalovali nový softwer. Motor už opět šlape jako hodinky. Bohužel ani oni neví jestli poruchu odstranili vyčištěním klapky nebo novým softwerem. Stálo mě to 755Kč. Je zajímavé, že ani jim počítač při diagnostice nenašel žádnou závadu.

   Odpovedať

  26. peter 1.8.2013 20:55

   Čo sa týka odvetrania palivovej nádrže ta daj si diagnostiku 01 elektronika motora a potom si klikni na diagnostiku akčných členov tam ti ich jednotlivo spustí a počuvaj kedy bude ťukať . Na fábí je pri nadržke na chladiacu zmes , je zapojený v hadici. Odpoj hadicu od motora a zapchaj ju niečim , aby nesal falošný vzduch , druhý konec nechaj voľný. Odvetravanie motora , keď dáš dole kryt na motore tak pri nalievacom hrdle na olej je takè plastovè koliesko a ide s neho plastová vlnovcová hadica do sania . V tom koliesku je membrana môže byť poškodená . Pokial bude všetko ok. Tak môže to byť aj problèm softweru riadiacej motora , ale to musíš isť do servisu škoda . Tak dufam , že to zvladneš . Ešte mi povedz aký je to ročník ? To auto . Peter doc.

   Odpovedať

  27. Peter 1.8.2013 09:34

   Zasa moja obligatna otazka: kde najdem ten ventil. Ako skontrolovať odvetrávanie palivovej nádrže?

   Vdaka

   Odpovedať

  28. peter doc. 31.7.2013 10:49

   ahoj no skús ešte vymeniť ventil na odvetranie motora a skontrolovať odvetrávanie palivovej nádrže

   Odpovedať

  29. Peter 30.7.2013 10:02

   Tak problemy zo startovanim pokracuju - v tychto teplotach kazdy den rano. Auto musi stat viac ako 9-10 hodin, inak nie. Nastartuje v pohode, ale ked po 3-5 sekundach klesnu otacky asi na 1000, zacne motor dusit a triast. Musim vzdy vypnut motor, ked vyjdem z garaze ( po 1-2min) a potom uz ide normalne.

   Odpovedať

  30. peter doc. 24.7.2013 12:05

   ahoj som rád, že funguješ normálne.Palivový filter na fábí je na podvozku na pravej strane v smere jazdy vzadu , sú tam dva tipy z vymeniteľným ventilom tlaku alebo bez vymeniteľného ventilu pokiaľ ich zameníš tak si daj pozor na osadenie hadíc, sú tam rozdiely ak ich zameníš tak auto nenaštartuješ , často zamenia prívod z prepadom paliva .Tiež pozor pri demontáži hadíc majú špeciálne zaistenie , ak ho poškodíš bude netesný spoj. Po výmene naštartuj a nechaj to bežať tak 10minút a skontroluj tesnosť či to nepresakuje ok. veľa štastia pri výmene peter.

   Odpovedať

  31. peter doc. 23.7.2013 14:00

   ešte taká drobnosť ak ti nezoberie adresu 060, tak tam napíš iba 60, ahoj.

   Odpovedať

   1. Peter 24.7.2013 09:00

    klapka vycistena, nastavena. Nakoniec vcera kabel fungoval bez problemov. Vdaka za radu. Kedze momentalne je u nas rano 6-8 stupnov, problemy pri startovani sa zatial neobjavuju.
    Este mi prosim porad, kde je ten palivovy filter, v motore nie je, asi bude niekde vzadu na podvozku.

    Vdaka Ti peter doc.

    Odpovedať

  32. peter doc. 23.7.2013 09:35

   motor BZG. je 1.2l, trojvalec bez spätného vedenia výfukových plynov myslím , pokial to nastavenie , 04zakladné nastavenie , blok 060. nepomôže tak odpoj baterku na 30 minút a zopakuj to nastavenie ešte raz . baterku potom zapoj pri vypnutom zapaľovaní !!!! pekný deň a veľa úspechov pri oprave

   Odpovedať

  33. Peter 22.7.2013 08:48

   je pravda, ze tesniace gumicky som nemenil. Ale co som skusal, je nastavenie skrtiacej klapky, nakolko som nasiel popis este z mojej starej fabky 1.4MPI. Ale neslo mi to. Vypisovalo ze taky blok neexistuje. Si si isty, ze to musi ist aj na 1.2, motor BZG ? Nehadam sa, mozno je ten kabel co mam na dve veci....
   Tu klapku este pozriem, ak teda dokazem zhodit tu krabicu so vzduchovym filtrom.
   Zatial vdaka.

   Odpovedať

  34. peter doc. 10.7.2013 13:49

   pokial si demontoval rampu a vstrekovače tak treba pri každej demontáži a montáži vymeniť tesniace gumičky !!! , nastavenie škrtiacej klapky je 04 základné nastavenie a blok 060, robí sa to pri zapnutom zapaľovaní to nastavenie trvá cca 20 až 30 sekund treba opustiť diagnostiku 06 ukončenie vypnúť zapaľovanie tak na 1 minútu . potom naštartovať a nechať bežať na voľnobeh tak pár minút, škrtiaca klapka sa nachádza pod vzduchovým filtrom pod vrchným krytom motora treba ho stiahnuť z motora je to nakliknuté na motore , klapku zdemontovať držia to štyri skrutky na 30torx vyčistiť benzínom utrieť a nahodiť potom urobiť základné nastavenie .

   Odpovedať

  35. Peter 10.7.2013 09:23

   Tak som vcera robil lambda testy aj katalyzaroru. Testy lambda skoncili OK, aj ked test sondy pred katalyzatorom ukazal B1S1 OK, test sondy za katalyzatorom len SYSTEM OK. Test katalyzatoru sa mi nepodarilo urobit, lebo zakazdym po par minutach prestala komunikovat riadiaca jednotka a test sa zrusil. Zvlastne. Mozno je to tym cinskym kablom.
   Co sa tyka cistenia klapky, moze mi niekto poradit kde ju mam hladat? Na starej fabke 1.4 exitovalo aj nastavenie skrt. klapky cez blok 098. Ale toto asi neexistuje na 1.2-ky. Ci?
   Inak, neviem, ci za vsetkymi mojimi problemami nie je to, ze som sa babral s rozdelovacou listou vstrekovania paliva, aj ked som ju neodmontoval uplne, minimalne som ju nadvihol.

   Odpovedať

  36. Peter 9.7.2013 10:08

   peter, vdaka, dnes sa k tomu dufam dostanem.

   Odpovedať

  37. peter 1.7.2013 14:34

   Ešte k prvému komentáru, je tam bohatá zmes podľa chýb môže to spôsobiť aj výpadky zapaľovania a nefunkčná sonda 1, teda prvá, skontrolovať tesnosť systému , vyčistiť klapku , filter vzduchu , sviečky a cievky na sviečkach najlepšie vymeniť , ak je tam filter paliva z ventilom samostatným výmenným treba ho skontrolovať , alebo vymeniť môže tam byť nesprávny tlak je to zriedkavé , ale možné omlúvam sa za pravopis ak som sa niekde preklepol pekný deň peter doc.

   Odpovedať

  38. peter 1.7.2013 14:23

   ahoj, no z tej angličtiny som neni moc múdry , ale vidím tam hodnota lambda 00% percent to neni ok, A vynechanie valca 2 až 3 , daj si blok nameraných hodnôt a skupinu 13, 14,15, je tam počet výpadkov zapaľovania jednotlivých valcov merá sa to na voľnobeh! dalej spusti redinescod dá sa to manuálne cez základné nastavenie dáš základné nastavenie myslím 04, funkcia a zadaj blok 034 to je test lambda pred katalyzátorom stup na brzdu a daj plný plyn otáčky budú tak cca . 1500 až 2000ot/min, ale najprv brzdu potom plyn !!! , trvá to tak 5 minút a napíše ti r1 sonda 1 ok, alebo ne ok, ak napíše ne ok. neni dobrá prípadne treba skontrolovať poistky ak sú v poriadku tak zmerať napájanie sondy , to je dalšia téma na dlkšie treba dodržať postup inak zmeráš nezmysel , dalej dáš 04 základné blok 046 kontrola katalizátora nastavíš 2500 až 3500 ot/min, nechaš to bežať cca 5 až 10 minút, napíše ti kat ok., alebo ne ok., dalej 04 blok 43 sonda za katalyzátorom stupíš na brzdu a potom plný plyn otačky cca 2000ot/min. podobne ako u lambda 1, ok. alebo ne ok., Ešte k tým chybám chyba čislo 165 56, systém príliš bohatý , chyba 16686 a 16687 sú výpadky zapalovania je to 1,2htp, takže cievky zapalovacie pravdepodobne ,

   Odpovedať

  39. Peter 1.7.2013 10:11

   OK, peter doctor. Skusim spustit diagnostiku a namerat tie hodnoty. Ano mas pravdu, mam kabel, aj VAG 11 software, ale veru v nameranych hodnotach sa nevyznam.
   Ked som mal staru fabku, tam bola komplet dielenska prirucka, postupy aj hodnoty, na fabia 2 som nic vyuzitelne nenasiel. :-(
   Ako som uz spominal, mavam obcas problemy s motorom pcas jazdy sa rozsvieti kontrolka motora, motor prepne do nudzoveho rezimu, pomoze vypnutie motora a nastartovanie.
   Ak niekto vie vycitat nieco viac z diagnostiky, prosim pomozte.

   Address 01: Engine Labels:
   Control Module Part Number:
   Component and/or Version:
   Software Coding:
   Work Shop Code:
   VCID: 55ABF0F0AC1A496
   1 Fault Found:

   16556 - Fuel Trim; Bank 1
   P0172 - 007 - System Too Rich - Intermittent
   Freeze Frame:
   Voltage: 0.080 V
   Voltage: 0.160 V
   Lambda: 0.0 %
   Bin. Bits: 00000100
   Voltage: 0.860 V
   Voltage: 0.800 V
   Lambda: 0.0 %
   Bin. Bits: 00001000


   Readiness: N/A

   *******************************************

   Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
   Control Module Part Number: 03E 906 023 B
   Component and/or Version: SIMOS91 1.2l 4V 1891
   Software Coding: 0000071
   Work Shop Code: WSC 13765 790 00000
   VCID: 1E39AFDCCAACCAE
   1 Fault Found:

   16686 - Cylinder 2
   P0302 - 006 - Misfire Detected - Intermittent
   Freeze Frame:
   RPM: 1376 /min
   Mass Air / Rev.: 70.9 mg/str
   Temperature: 64.5°C
   Lambda: 0.0 %
   RPM: 2624 /min
   Mass Air / Rev.: 114.5 mg/str
   Temperature: 87.0°C
   Lambda: 0.0 %


   Readiness: 0010 0101
   *****************************************************
   Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
   Control Module Part Number: 03E 906 023 B
   Component and/or Version: SIMOS91 1.2l 4V 1891
   Software Coding: 0000071
   Work Shop Code: WSC 13765 790 00000
   VCID: 1E39AFDCCAACCAE
   2 Faults Found:

   16686 - Cylinder 2
   P0302 - 006 - Misfire Detected - Intermittent
   Freeze Frame:
   RPM: 1376 /min
   Mass Air / Rev.: 70.9 mg/str
   Temperature: 64.5°C
   Lambda: 0.0 %
   RPM: 3712 /min
   Mass Air / Rev.: 169.0 mg/str
   Temperature: 88.5°C
   Lambda: 0.0 %

   16687 - Cylinder 3
   P0303 - 009 - Misfire Detected - Intermittent
   Freeze Frame:
   RPM: 3104 /min
   Mass Air / Rev.: 179.9 mg/str
   Temperature: 87.0°C
   Lambda: 0.0 %


   Readiness: N/A   Dakujem

   Odpovedať

  40. peter 27.6.2013 21:49

   Čital som tu problém zo štartom keď stojí auto 8hodín na slnku, ten problèm spôsobuje ventyl na odvetranie palivovej nadrže je za filtrom z aktývnym uhlím ten problèm bol zriedkavý ale stretol som sa s tým , u wv pola to robili vstrekovače u motora 1,4 l, ale len istè vyrobnè číslo , . Na ten problèm sa tu sťažoval neaký laco tal vymeň ten ventyl ok. Pekný večer damy a páni z pozdravom peter doctor.

   Odpovedať

  41. peter 27.6.2013 20:50

   To je peknè že si bola na 6tich, počítačoch , ale treba s tým vedieť aj robiť a to mnohý opraváry nevedia. Neznamená že keď nenapíše v pamäti chýb žiadnu chybu že je všetko ok. Treba čítať bloky nameraných hodnôt a to mnohý nevedia . Ako som tu už raz písal dása spustiť v diagnostike aj na škodovke takzvaný redineskòd , je to dosť dôležitá vec skontróluje to sondu 1, sondu2, katalizátor, odvetranie nádrže, spätnè vedenie vyfukových plynov treba tú diagnostiku previesť dôsledne, u fábie v ročníkoch 2000 až 2003 vedela odhniť kabeláž motora a to vedelo narobiť veľkè problèmi. A tiež softvèr , je to tèma na dlho tak dúfam že to poriešime.

   Odpovedať

  42. monika 27.6.2013 14:59

   bola som asi na 6pocitacoch s tym a neukazalo to ziadnu chybu objednala som to cidlo tak to vymenim a uvidim

   Odpovedať

  43. peter 27.6.2013 12:53

   čidlo teploty treba skontrolovať v bloku nameraných hodnot v motore , pokial ten problém je ráno pri štarte tak ráno studený motor zapnúť zapaľovanie neštartovať a skontrolovať nameranú teplotu či zodpovedá skutočnosti ked bude vonku 10stupnov tak plus minus motor môže mať 8 až 12 stupňov ak tam bude ukazovať 25 stupňov neni to dobré vymeniť . Dalšia vec je čidlo tlaku a teploty v sacom potrubí tiež sa dá skontrolovať cez blok hodnôt

   Odpovedať

  44. Peter 27.6.2013 10:43

   tiez som rozmyslal o cidle teploty, ale VAG neukazuje ziadnu chybu. Moze to cidlo byt vadne aj tak?

   Odpovedať

  45. peter 27.6.2013 08:47

   Ešte jedna vec pokial všetky funkcie sú v poriadku , je veľa problémov spôsobených softvérovým stavom riadiacej jednotky motora , softvér sa dá upraviť v orig. servise škoda diagnostikou VAS. cez softverové CD.veľa problémov sa tak rieši. Robil som to niekoľko krát , garažove servisi to nemáj šancu urobiť , viem o čom rozprávam prajem pekný deň

   Odpovedať

   1. monika 27.6.2013 15:02

    a to mi urbia v skodovke

    Odpovedať

  46. peter 27.6.2013 08:28

   to neni otázka názoru , ale skúsenosti. Dalšia veľmi podstatná vec je čo píše diagnostika ? tento problém môže okrem čidla teploty spôsobovať aj čidlo teploty a tlaku v sacom potrubí môže byť zanesené alebo vadné pani alebo slečna . ťažko sa k tomu povedať názor ak nemám viac informáci k problému ktorý tu popisujete , hlavne čo píše diagnostika a blok nameraných hodnôt motora , ako teplota , otačky tlak v sacom potrubí , stav sondy a podobne

   Odpovedať

  47. monika 26.6.2013 23:11

   ok dakujem ma niekto iny nazor

   Odpovedať

  48. peter 26.6.2013 20:21

   Ahoj , skontroloval by som čidlo teploty, pripadne ho vymenil . Pri studenom štarte to môže robiť problèm .

   Odpovedať

  49. monika 26.6.2013 18:05

   mam problem so skoda fabia1,2htp lpg bola som vo viacerych servisoch a nevedia dojst na chybu za studena pekne nastartuje ale potom pomaly zacne dusit motor na volnobehu ak pridavam a idem vsetko ok ale ako pustim plyn normalne mi vypne motor ale trva to asi nejakych 5minut potom vsetko ok a uz na dalsi krat to nespravi iba ked je uplne studeny motor ale lpg je v poriadku ako by to chytalo falosny vzduch alebo uz fakt neviem vstreky mi robili sviecky nove klapku novu a nic vie niekto poradit

   Odpovedať

  50. Peter 25.6.2013 12:44

   Mam podobny problem ako Milan 20. Jún 2013 o 21:01. Fabia 1,2 51 Kw,.r.v.2007 naj. 83000 km.
   Len dodam, ze v zime po starte vybehne motor max na 1000 ot/min a hreje sa na 900 ot/min. Teraz v lete (garazujem) ponastartovani vymotor vybehne v pohode na 1300 ot/min, za 2-3 sekund otacky padnu na 1100, motor sa zacne dusit a trasie sa cele auto. Tento problem mam od vlani, co som 1x menil sviecky. Prvy krat pozorovane v Chorvatsku, ked bol motor zohriaty. Cez zimu nic a teraz to robi zas.

   Dalsi problem je ten, ze sa obcas stane, ze motor prepne do nudzoveho rezimu => rozsvieti sa kontrolka motora. Tiez od Chorvatska.
   Diagnostika na 99% ukazuje cylinder 2 misfired, 3x ukazala len vadnu lambda sondu 1.
   Menene sviecky opat + zapal.cievky.

   Podpalene ventily? Poradte.
   Vdaka

   Odpovedať

  51. Milan 20.6.2013 21:01

   Mám stejný problém jako,,Laco 13. Máj 2013 o 20:13." Jedná se o Fabii 1,2 51 Kw,.r.v.2007, 45 000km.
   V zimě startování bez problémů, ale teď v těch parnech je každé startování po delší době stání horor.
   Celý motor se třepe jako by se chtěl utrhnou a uletět do pryč. Pokud okamžitě nepřidám plyn na plno,
   tak motor zhasne. Nemůžu se ani hned rozjet, protože motor špatně reaguje na plyn a škube. Vše zmizí
   asi tak po půl minutě, pak je vše o.k a auto šlape jako hodinky.
   V servise nemůžou na nic přijít a poradili mi nalít aditiva do benzínu. To jsem udělal, na chvíli to pomohlo, ale vše začalo nanovo. Ještě zkusím dojet nádrž do prázdna a pak natankovat benzín 98 plus
   ty aditiva.
   Děkuji předem za každou užitečnou radu.

   Odpovedať

  52. feri 29.5.2013 23:14

   zdravím Vás,
   na palubnej doske za jazdy mi občas vysvietí čevená kontrolka tesne pod kontrolkou obris. svetla.
   Neviem to identifikovat, lebo je to len na sekundu /symbol má asi tvar autosedadla ??? /. Mám fabiu combi 1,2 HTP exclusív - 2005. Viete mi poradit ? Velmi pekne ďakujem.

   Odpovedať

  53. Laco 24.5.2013 01:34

   Zdravim, podla udajov (normy) na obale,je ten olej v pohode,ak je z dôveryhodneho zdroja.Dnes sa udajne predava vela bordelu v peknom baleni,za podozrivo nizku cenu. Myslim,ze je jedno aka znacka oleja sa leje do motora,pokial naozaj splna vyrobcom predpisanu normu(vid.navod na obsluhu).Len ja osobne mam jednu zasadu,ze pouzivam vzdy taky olej,aky som sa rozhodol dat do motora pri prvej vymene.Aj ked su udajne mnohe oleje navzajom miesatelne,ja to neskusam.Nemam to nijako vedecky podlozene,ale aj tak nechcem riskovat to,ze rôzne komponenty,rôznych olejov zareaguju a predcasne pomalicky zlikviduju gufera a tesnenia.Tie usetrene peniaze za olej,ktory sa meni raz za "X"kilometrov mi nestoja za to riziko.

   Odpovedať

  54. Jirka 21.5.2013 10:26

   Dobrý den. Jsem majitelem vozítka Fabia 1,2HTP kombi (47kW) rok výrovy 2005, najeto 82000km. Zatím si nemůžu na nic stěžovat. Spotřeba rozumná, jízda po městě i po dálnici pohodlná. Chci se jen zeptat jaký olej do těchto vozítek dáváte.... čeká mě výměna oleje a mám možnost sehnat skoro zadarmo olej MOL DYNAMIC PRIMA 5W40 http://www.slovnaft.cz/assets/files/Automobilove%20oleje/MOL%20Dynamic%20Prima%205W-40.pdf
   Je tento olej dobrý pro toto vozítko?
   Děkuji...

   Odpovedať

  55. Laco 13.5.2013 20:13

   Zdravím, mám Fábiu 1.2, 47kW, rok výroby 2008, najazdených 62 tisíc km. V poslednom čase mám tento problém : ráno auto naštartujem v pohode, keď je ale zaparkované dlhší čas na slnku (nie v tieni), darí sa mi ho naštartovať na dva-tri pokusy, to znamená, že ho naštartujem, motor vibruje, trasie celým autom a potom "scípne". Na druhý-tretí pokus sa motor pomaly "spamätá" a potom je to už OK. Zhrniem to asi takto : ráno, keď je ešte relatívne chladno, štartovanie OK, auto zaparkované na slnku (po ôsmych hodinách, kedy odchádzam z práce), problém so štartovaním. SERVIS: diagnostika OK, skontrolované sviečky, indukčné cievky a čidlo teplomera, všetko OK. Chybu sa nepodarilo
   diagnostikovať. Možno mal niekto z Vás podobný problém, skúste poradiť. Ďakujem

   Odpovedať

   1. Laco 17.5.2013 00:12

    Laco,neviem ci moja rada pomôze,ale ked som mal Ibizu s tymto motorom ,tak moj problem bol opacny. Po najazdeni asi 120 000km mi to chytalo za studena na druhy krat.Stacilo poriadne vycistit skrtiacu klapku a bolo po probleme. Auto startovalo a fungovalo ako hodinky.

    Odpovedať

    1. Laco 17.5.2013 00:20

     Laco sorry, bolo to po najazdení 90 000km.

     Odpovedať

    2. Laco 24.5.2013 18:34

     Bohužiaľ, so spomínaný problém zatiaľ nevyriešený, bol som u iného automechanika, ten vymenil benzínový filter, premeral tlak vo vstrekovači, urobil komplet diagnostiku auta a nepomohlo to. Škrtiacu klapku vyčistil ešte predtým mechaník (prvý u ktorého som bol), obaja sa vyjadrili, že motor vykazuje ukážkové hodnoty. Skrátka, bolo urobené zo strany mechanikov asi všetko, na čo majú (vedomosti, skúsenosti) ale problém pretrváva. Teraz, ako sa ochladilo, motor štartuje ráno či poobede po dlhšej či kratšej odstávke bez problémov a počas jazdy nie sú s výkonom motora žiadne problémy, skutočne funguje ako hodinky. Už si robíme srandy, že je to "zimušný motor". Tak neviem, akurát sa paradoxne, bojím, keď nastanú slnečné a teplé dni. PS: Ďakujem, že si zareagoval. Čau, Laco.

     Odpovedať

     1. Laco 25.5.2013 01:02

      Ahoj Laco.
      Tak to som fakt zvedavý,čím to bude! Daj potom vedieť.V takýchto prípadoch to mnoho krát býva aj úplná blbosť,na ktorú ani človek nemyslí.
      A ešte jedna otázočka... Začalo ti to blbnúť iba z ničoho nič,alebo sa s autom predtým niečo robilo? Myslím tým návšteva servisu,alebo niečo podobné. Ak si čo len trošku technik,nezostáva Ti nič iné iba skúšať,čo Ti len napadne a zdalivo aj odveci.Skontroluj konektory , všetky hadičky súvisice s palivom a vzduchom atď.
      PS:Mne to vtedy začalo blbnúť práve po servisnej prehliadke,keď mechanik akože"vyčistil preventívne" škrtiacu klapku.Potom som to spravil sám a poriadne,pretože
      on ten usadený karbón iba narušil a rozmazal a klapka potom zle dosadala.Ale predpokladám že Tebe ju pekne vyumývali.
      Držím palce!!!

      Odpovedať

      1. Laco 25.5.2013 14:13

       Ahoj,
       predtým, než to začalo blbnúť, som nebol v servise (okrem prehliadok počas záruky)a blbne mi to asi tri týždne. Čo sa týka "samokontroly", tak priznám sa, že nie som žiadny talent, okrem "hrubých prác" - nabitie batérie, výmena oleja, filtrov, sviečok a pod., preto to nechávam na "odborníkov". Čo sa týka klapky, tak to by sa asi prejavovalo pravidelnejšie. Len hovorím, že teraz, keď je pod mrakom, tak je to OK a tým pádom sa závada ťažko diagnostikuje. Uvidíme, môže sa stať, že ako "prišlo tak aj odišlo". Keď sa príde na chybu, čomu rád verím, tak dám vedieť. Čau, Laco

       Odpovedať

      2. eXtrem 6.7.2013 15:16

       No budes mat asi pravdepodobne problem vo ventile odvzdusnenia nadrze.Mal som tento isty problem. Je to ten ventil co ide s nadobky aktivneho uhlia. Ak je znacka Valeo je chybny mechanicky. Auto mi stalo na slnku nechytalo az na piaty krat ako nahle bolo pod 27 na prvy sup. Sice mam Fabiu 1.4 16v 2009 ale tento ventil montovali aj do HTP a bola to vyrobna vada od rocniku 2008 do 2010. Ja som kupil so starej fabie 1.4 mpi za 10 eur znacku bosch prehodil na hadickach a od vtedy pokoj aj v 33 stupnoch celodenneho statia na parkovisku pred barakom na prvy sup. Skus toto.
       http://www.autokelly.sk/#PATH=3345620;5835877;5835906;5836094;5849788;5849813|CT=5|PCT=4|PDID=2978276

       Odpovedať

  56. petoo 11.4.2013 09:45

   dobry, ja mam fabiu kratku 1,2 40kw, najazdene 264 000, mame ju v rodine odnovoty a chvala bohu som okrem 2 cievok ziadne vecsie zasahy do motora nerobil, cca od 180 000 davam olej 10w 40 a menim po 10 000, jazdim tak 75% v meste.
   moj nazor na HTP je asi taky ako sa uz spominalo, ak je to auto pouzivane nato naco bolo vyrobene (prevazne mesto) tak tu ulohu aspon u mna splna, a to ze niekto ma problemy z rozvodamy ci ventilmy atd. je podla mna len vadny medzikus (medzi sedadlom a volantom) no aby som tu nikoho neurazal poznam aj take pripady ze jednoducho to bol vadny motor nie medzikus, este k tym medzikusom: nieje to auto na preteky ani na extremne hmotnostne zatazenie.
   este k servisu, co viem opravym alebo vymenim doma a vecsie opravy davam stale do jedneho servisu.
   z mojej strany vsetko, ako som uz spominal podla man spolahlivy motor "nato naco je urceny"!

   Odpovedať

  57. Milan 6.3.2013 19:31

   Vpráci máme 1.2 47kw fabiu má najazdené 430 tisíc km bez večších problémov vymena sviečok cievok spojky brzdy samo na tie km ,ja mam doma takú istú a problem za problemom a to mé najazdené 82 tisíc,v robote ju striedajú tolky ludia a ja doma dobre že ju nehládkam suku.nechápem.

   Odpovedať

   1. Laco 9.3.2013 23:24

    Nuž,asi bola vyrobená v piatok.

    Odpovedať

  58. slavo 5.3.2013 15:32

   dobry ja by som sa chcel opytat na takyto problem fabia 1.2 htp mi taha iba do 5000 otacok a ma aj slabsi vykon nevie niekto pradit co by v tom mohlo byt dik za radu

   Odpovedať

  59. skodafabia 18.2.2013 22:25

   moze sviecka odpalit zapalovaciu cievku ????

   Odpovedať

  60. martasi 7.2.2013 18:40

   Super článok. Konečne viem čosi viac o tom,na čo mnohý tak nadávajú

   Odpovedať

  61. Peter 1.2.2013 12:20

   Ja mám Fabiu 1.2 12v 47kw r.v. 2004 kúpil som ju novú pred tým som mal aj iné autá ale Fabia zatial bez problemov akurát som menil čidlo spiatočky chodim pravidelne na prehliadky olej dávam Castrol Profesional 5W-30 auto používam skoro každý deň jazdím normálne nikdy som nebol brzda premávky ani na okreskach ani na dialnici každý si musí uvedomiť načo auto potrebuje a podla toho voliť aj motor. Fabia je dobré auto aj s týmto motorom som spokojný určite by som Fabiu znova kúpil aj keď asi s 1.2 TSI 77KW to už je niečo iné.

   Odpovedať

   1. Dusan 22.2.2013 20:44

    ahoj,
    po zaradeni spiatocky nesvietia svetla, ani cidla nefunguju. Pravdepodobne je zle cidlo.Kde ho najdem?

    Odpovedať

  62. devil 17.1.2013 14:55

   Sano, nauč sa pravopis a gramatiku :-)

   Odpovedať

   1. lenka 31.1.2013 09:27

    devil-nie si na stránkach slovenského jazyka ale tu sa píše o problémoch s autami..a to, že niekomu vynechá písmeno alebo v rýchlosti prehodí i-y,tak neznamená, že neovláda gramatiku....autu nevadí gramatika))))))))))))))

    Odpovedať

   2. miloš 11.5.2013 16:09

    devil a niečo k veci by si nevedel napísať? alebo o problematike nemáš ani páru a len podrypuješ?

    Odpovedať

  63. alex 4.1.2013 17:51

   Mém IBIZU s motorom1,2 12V......Po 80000kkm z ničoho nič,začínala skákať,nedalo sa zistit závadu,pochodil som po servisoch,diagnostika:žiadna chyba....skusili aj počas jazdy,...to isté:žiadna chyba,pritom auto trhalo,skákalo,bolo to valmi nepríjamné.Zacal som s klasickím metodom:čerpadlo,pod sedadlom:čisté,ako nové,škrt,klapka tiež.Snímač otáčok ..dobré,cievky...dobré.Nakoniec som žačínal hladať v elektrike.Potiahol som kábeláž,ako sa dalo,len tak hore.dole-mtor sa oživil,ako pretekárské auto.Konec koncom bol poškodený kábel lamda sondy,čo sa vidiet nedalo,musel som rozbalit kabeláž,Bužírka nebola poškodená,ale meranie všetkych káblov ,bol to predposledný.Na volnobehu bolo všeto OK,ked sa ten kábel začínal hybať,triast,nebol tam dobrý kontakt.Opakujem,prístroje nezistili nič:žiadná chyba.Teraz už funguje ako hodinky Je to auto r.výr.2005.Tak len tolko a diagn.prístrojov.s pozdravom:Sano z Dun.Stredy

   Odpovedať

  64. Lubo 27.12.2012 22:58

   Mame Polo 1,2 40 Kw r.v. 2003 najazdenych 130000 km, pri 112000km menene rozvody, brusena hlava valcov, ... s autom to uz triaslo nie klepalo, po generalke sa zvysil vykon, znizila spotreba na povodne hodnoty no olej papa stale rovnako cca 1dcl/200km v lete, v zime sa to natiahne i na 500km.
   Viete mi poradit co s tym?

   Odpovedať

   1. Laco 6.1.2013 01:58

    Prepac,ale z tych informacii ktore si poskytol, je tazko pozitivne radit. Nechcem mudrovat a ani Ti kazit naladu,som iba laik,ale vynara sa mi niekolko otazok," preco sa robila taka strasna procedura na tom motore pri tak malom pocte KM ?" Bolo to naozaj nutne robit? Bol si pri tom ked sa toto vsetko vystrajalo na tom motore? Ste majitelmi toho auta od novoty,pripadne poznate dôverne jeho historiu?Nestacilo vymenit sviecky,pripadne zapalovacie cievky?Robil to mechanik s dobrymi referenciami?Prepuzdrili sa drieky ventilov,pripadne vymenili sa aj samotne ventily za nove?Podla mojich skromnych vedomosti auto zerie olej,ked sa dostava do spalovacieho priestoru,to znamena,ze je nieco v neporiadku bud s piestnymi kruzkami,samotnou hlavou valcov,driekmi ventilov a ich voditkami.Predpokladam, ze keby olej z motora unikal to by si si uz davno vsimol.Je v poriadku olejova mierka? Lebo keby bola z nejakeho dôvodu nepresna,tak v tvojom pripade pri spravnej hladine oleja, by Ti mohla ukazovat "nizku"hladinu a po naslednom doplneni na "max.risku",uz mozes mat motor preplneny olejom,ktory sa samozrejme tiez nadmerne dostava do spalovacieho priestoru motora.Odpises katalyzator. Skus olej udrziavat v strede mierky,alebo v jej dvoch tretinach,nedavaj na hornu risku.To by bolo tak v rychlosti,co mi tak napadlo.Ospravedlnujem sa za niektore znevazujuce otazky,ale slovenska prax (o..bat,o..bat) je uz taka.

    Odpovedať

  65. marek ivana 25.11.2012 19:59

   seat ibiza 1.2 12v.auto som mal bez poruch asi 150000km max.mi odislo cidlo teploty.ale teraz som nepouzival auto asi 1 rok.ked som sa vratil zo zahr.auto mi nefunguje otacky motora su max3000.co je asi pol.ked som ho dal na kontr.v servise hovoril ze mam pok.cidlo vackoveho a klukoveho hriadela.no mam otazku nemozu to byt rozvody ked som ich nemenil od zakupenia auta.......................................................-------------.KTO MI PORADI------

   Odpovedať

   1. lukas 26.11.2012 22:03

    Zdravim. 1.2 12v nema klasicke rozvody ale rozvodovu retaz a ta by mala vydrzat podstatne viac. Jedine to napichnut na VAG diagnostiku a ta Vam povie viac. presnejsie urci zavadu.

    Odpovedať

  66. lacike 15.11.2012 15:01

   Zdravím vás,poraďte mi mám škodu fabiu II krátku r.v. 2009/8 a mám najazdené 35 000km prišiel som na návštevu a po cca 30min som už auto nenaštartoval. asi po hodinových intervaloch som opakoval štartovanie ale len točilo bez výsledku. Prišiel opravár dal som mu kľúč a on naštartoval bez problémov. hodil to na PC a neukázala sa mu žiadna porucha.a bojím sa že pôjdem do sveta a zostanem niekde stáť: Dík za radu.

   Odpovedať

   1. rasto 13.12.2012 23:39

    Mne sa stalo nieco podobne na fabii I. 1.2 HTP 47KW. Mal som pokazene cidlo teploty chladiacej kvapaliny. Nedovolilo mi nastartovat, lebo cidlo vnimalo ze motor je prehriaty.

    Odpovedať

  67. Ondrej 2.11.2012 13:49

   Zdrawim. Mam 1,2 htp 40kw r.v. 2005 teraz ma 250000 km a okrem beznych oprav som menil iba gulove capy na prednej naprave.. Som z motorom maximalne spokojny..

   Odpovedať

  68. Anonym 28.10.2012 18:20

   svieti mi kontrolka riadiacej jedotky u novej fabie a ma slabši tah po chvili zhasne a zase ide ok poradte čo mam robit števo

   Odpovedať

   1. Anonym 28.10.2012 18:23

    ešte som chcel dodat že nabehanych mam len 24 000km

    Odpovedať

  69. Lukas 13.10.2012 21:47

   Ja mam fabiu 1,2 htp 47kW a poviem vam tolko ze na nu nedam dopustit hoci ma nabehane 216500km. jasne ze to neje pretekarske auto ale ziadne vazne problemy s nou nemam. auto bolo servisovane stale ako ma byt. ked autu davate stale to co ma dostat tak vam bude sluzit ako ma.

   Odpovedať

   1. jojoba71 13.5.2013 16:14

    to iste som si hovoril aj ja. nie je to tak. bohuzial.

    Odpovedať

  70. Laco 13.9.2012 19:27

   Ja taktiez nedam dopustit na 1,2 htp.Vlastnil som Seat Ibiza r.v. 2003 1,2/12v 47kw do 149000 km a uplne bez problemov.Jazdene to bolo ako v meste ,tak po dialnici a okreskach. Po skonceni zaruky bol servisovany svojpomocne. Olej 5w40 meneny tak, ako predpisuje vyrobca,cize kazdych 15000km,ale nikdy nepresvihnuty +-300km.Vzduch. filter kazdych 30000km,paliv.filt.a sviecky po kazdych 60000km.Raz cistena skrt. klapka cca po 90000km.Nikdy mi na motore nic neodislo, ani len zapalovacie cievky,slapal ako hodinky. Akurat co praskla pruzina laveho predneho tlmica pri cca 120000km,preventivne vymenena aj druha pruzina. Toto bola jedina zavada.Auticko som predal,pretoze bolo treba väcsie (Seat Altea XL).Toho roku koncom zimy mala Skodovka vyrazne akcie a opat mame 1,2 htp ako druhe auto do rodiny. Dufam ze posluzi ako predosla Ibiza.
   P.S.Tato Fabia je hlucnejsia ako bola Ibiza a napriek tomu,ze ma silnejsi motor(51kw),je trosku lenivsia v porovnani s Ibizou ,myslim ze ma dlhsie prevody.

   Odpovedať

  71. VM Motori 13.8.2012 15:08

   Zdravím slovenští přátelé,

   článek se super, autorovi skláním poklonu.

   navštivte také naše stránky, věnující se automobilům s motorem HTP. Přidejte se k nám do klubu a vzájemně si předávejte své rady.
   www.htpklub.webnode.cz

   Odpovedať

  72. Juraj 16.4.2012 10:36

   ja osobne mam 1,2 HTP combi, najazdene 170000 a upne bez problemou okrem veci beznej spotreby ,cievky,capy,tlmice,brzdy, vymenu oleja tiez robim pri 10 000 km 5W50, niekedy aj skor,motor chodi v pohode, jazdim primeske vzdialenosti a niekedy aj dialnice,,som snou spokojny lahka udrzba tym ze si robim vsetko sam a + mam ktomu aj soft +kabel VAG ..auto ma aj klimu co je trochu citit pri nalozemon aute a nie som narocny ..je to dobre auto na to na co bolo urcene..
   na slovenske cesty idealne...
   podla mojho nazoru moze kazde auto vydrzat pokial sa clovek on dobre stara..

   Odpovedať

   1. Marek 24.10.2012 08:57

    Kde si zohnal soft a kábel VAG. Mám tiež 1,2 HTP combi 2003.Zatial bez väčších problémov,
    108 tis.km. Udržbu si robím sám.

    Odpovedať

  73. milan 14.4.2012 23:04

   mame v praci 2 fabie combi 1,2 12v, obe rok vyroby 2/2004. jedna ma najazdene 366400km (jazdene 80% mimo mesto)a boli na nej menene pravidelne cievky cca 1x rocne, raz rozvody (hlavne koli dlhsim napinakom) pri cca 200000km. Cistenie skrtiacej klapky kazdych 50000km, olej kazdych nie 15000km ako pise manual ale kazdych 10000km. Opotrebovatelne veci ani nemusim spominat- zopar krat tycky stabilizatora,sviecky, brzdy , tlmice atd... sice zvuk ma uz ako pred umrtim a trasie sa riadne no pri tych kilometroch sa necudujem ze ma uz chytene ventily. Druha ma najazdene (len) 108000 km (jazdene 90% len mesto) a tam boli tiez menene rozvody za novsiu sadu s dlhsimi napinakmi, cidlo chladiacej kvapaliny koli zlym studenym startom, pravidelne cistena klapka, olej kazdych 12000 km a bezna udrzba... No zas sused mal svoju fabiu viac v servise ako doma. 1x mu menili hlavu v ramci zaruky cca najazdene nieco cez 35 000 km a druhy krat pri 80000 potom ju predal. medzi tym preskocene rozvody a cievky isli ako na pase. no mal motor 1,2 6v 40kw (kratku).

   Odpovedať

  74. Miro 26.3.2012 19:31

   Skrutky su povodne,tak tie mozme vylucit. Skusim este v servise spravit geometriu a dam skontrolovat tie spodne gulove capy.Na tej octavii ako prisli na zle gulove capy?

   Odpovedať

   1. lumo 11.11.2012 17:13

    zdravim ta .. ako si to vyriesil s tym trasenim? ... mam rovnaky problem na Seate a neviem co s tym ??? mam nove tlmice platnicky kotuce.. silentbloky..
    dik za odpoved

    Odpovedať

  75. Miro 25.3.2012 19:00

   Ahoj Mirec,


   Som vlastnikom peugeotu 308 a mam problem z vibrujucim volantom cca. pri 130km. Kolesa su vyvazene,dokonca na vyvazovacke Hunter 9700.Mohol by si poradit v com moze byt problem?

   Odpovedať

   1. pavol 25.3.2012 20:52

    mal som niečo obdobne na octavii,spodne gulove čapy...

    Odpovedať

   2. umo 26.3.2012 15:37

    Používaš bezpečnostné skrutky? Mal som na fábii podobný problém, trasenie volantu pri diaľničných rýchlostiach. Preváženie nepomohlo, keďže je to nové auto, tak vylúčili aj poruchu na prednej náprave. Nakoniec servisák zistil, že by to mohli robiť neoriginálne bezpečáky, ktoré boli oproti pôvodným skrutkám o 33 g ťažšie. Nikdy predtým som sa s takým niečim nestretol. Vyskúšal som teda nahodiť naspäť pôvodné skrutky a trasenie zmizlo. Takže to bolo tými bezpečákmi. Namiesto nich som si kúpil originálne škodovácke bezpečáky a trasenie sa už neobjavilo. Tieto boli oproti pôvodným skrutkám ťažšie len o 2 g.

    Odpovedať

  76. mirec 23.3.2012 18:51

   pokial mate problem s autom piste volajte pokusim sa pomoct poradit nejedna sa len o skodu poradim aj ine znacky 0944551448

   Odpovedať

   1. Vito 30.6.2012 19:23

    Dobrý podvečer prajem.
    Mám otázku ohľadom Fabie1,2 Htp47kw. Je to r.v. 2007, viete mi poradiť ako vymeniť zapalovaciu cievku? Bojím sa vyberať ich páčením šrubovákom. Ono zatiaľ nemám problém,ale chcem sa to naučiť pre prípad poruchy na ceste, predsa nebudem platiť odťahovku pre takú cipovinu.
    Ďakujem.

    Odpovedať

    1. Laco 13.9.2012 20:35

     Zdravim.
     Mozno uz od tej doby mate zistene ako sa tie cievky vyberaju.Kludne pouzivajte väcsi plochy skrutkovac.Robia to tak aj v autorizovanych servisoch,napriek tomu ze je predpisane akesi naradie HAZET.....pod nejakym cislom.Opatrne to pekne ide a môze sa pouzit aj handra na vypodlozenie.

     Odpovedať

    2. jojoba 6.2.2013 17:56

     je na to pripravok, urobil som si ho podla technickej prirucky skoda servisu, pasuje mi to aj na seate na 1.4 , proste na cievky od VW na benzinaky. Ak chcete, poslem vam foto aj s rozmermi, urobite si to , alebo niekto vam, to urobi jednoducho z jokloviny z uhlovou bruskou. poslite mi mail smskou na 0944161672 plus nejaky text , aby som vedel o co ide:}

     Odpovedať

   2. john 21.11.2012 19:34

    Zdravím , chcel by som sa poradiť, ide o citroen C2. Mám problém s motorom, za studena to trasie, a dokonca aj diagnostika ukazuje že prvý valec nepáli, resp. nefunguje.
    Jazdím na LPG, ale problémy boli ešte pred montážou. Mením sviečky pravidelne, menené sú aj lambda sondy, aj zapalovaciu lištu som vymenil. Na LPG to ide o 50 perc. lepšie, no už sa mi stalo že mi to pri studenom starte, alebo ak naštartujem za studena a nenechám to chvílku 5 min poklepkať samo tak mi naskočí diagnostika-anipolution faulti a auto ide na 2 válce aj na LPG.
    Pri podobnej kontrole bolo zistené deformované sacie potrubie, nakoľko bolo nefunkčné čidlo ventilátora chladenia a na prístrojovke nieje teplotný budík.
    Sacie potrubie bolo vymenené za nový orig. diel, tlaky boli merané, všetky hodnoty boli rovnaké, oproti hodnotám predpísaným skoro rovnaké. Neviem tie čísla, ale napr predpis 12 a bolo namerané 11.

    Neviem si už poradiť už mi ostáva iba hlava.
    Aj sa mi stalo že mi to šlo na 2 válce jaydil som po meste a po chvíľke čakania na semafóre z ničoho nič nabehlo na 3 válce.
    Ak viete tak mi prosím poradte Ďakujem

    Odpovedať

   3. David 9.12.2012 11:06

    Mam škodu fabiu 1.2htp 2005 40kw,mam problém že pri voľnobehu sa mi ide iba na dva valce a rozsvieti sa kontrolka motora.Bol som s tým v servise povedali my ze nemám tlaky na prvom valci tak mi brúsili ventily motor išiel v poriadku asi dve týždne a zase ta istá chyba medzitým servis zatvorili a ja neviem čo s pokazenou fabiou jedny hovoria že to je katalyzátor druhí že to je podpaleny ventil a tretí že to je lambda sonda tak už neviem čo stým.

    Odpovedať

    1. jojoba 10.2.2013 13:44

     Mal som 47 kW aj 40 kW. Ten isty problem 2x. Ak chcete vediet viac, volajte na 0944161672. Nechce sa mi tu rozpisovat o nepodarku HTP a moznosti opravy. Som v O2.

     Odpovedať

     1. MJ 10.2.2013 16:33

      Budeme radi, ak to tu napíšete. Ď.

      Odpovedať

      1. jojoba 7.4.2013 11:21

       No dobre teda. Na oboch autach rovnaky problem. Podpalene ventily. Prejavuje sa to najprv uplne nevinne a to silnejsimi vibraciami na volnobehu. Uz vtedy su znizene tlaky, u mna vzdy na 1. valci Ak sa s tym jazdi dalej, dospeje to do stadia, ze zasvieti kontrolka motora a zhorsuje sa vykon, stupa spotreba. Su ludia, co si nevsimnu nic okrem tej kontrolky, lebo sa to zhorsuje pozvolna...
       OPRAVA: na prvej 47 kW Fabii som to riesil garazovou opravou, kde hlava isla na prebrus do strojarni a potom ju tam mechanik v garazi nahodil, nove tesnenie, sruby ostali stare.Prebrusil plochy, kde dosadaju ventily. Potom som ju predal. Druha Fabia od kolegu z prace, mala sa u neho ako v bavlnke 40 kW bola v perfektnom stave, no casom ten isty problem. A to som uz pri tej druhej menil olej po 7500 km, lebo som uz problematiku tychto motorov medzitym nastudoval. Dal som ju zase inemu mmechanikovi do dielne, co ma pri dome. robil inak v servise... Dal opat prebrusit hlavu / 100 e, nove tesnenie, oprava 330 e. No po cca 3000 km, som mal problem. Cosi mi tam suchotalo. Dal som to konecne do skodovky, aby sa na to pozreli. Hlava opat v prdeli, a vydrete ulozenie vackoveho hriadela. Ten " odbornik", ked mi daval kryt na hlavu ventilov, tak tam dal hrubu vrstvu silikonu a ked to pritlacil, tak silikon vysiel navonok, ale aj do vnutra, kde upchal mazacie kaanaliky a odfajcil hlavu a vackovy hriadel.
       OPRAVA: nova hlava vratane noveho tesnenia, novych srub, a noveho katalyzatora za cca 800 e, novy vackovy hriadel 350 e, praca, spolu myslim do 1300 e. Samozrejme 2 roky zaruka na material a 3 mesiace na pracu.
       Skodovka dodava opravarenske sady: komplet NOVA hklava, nie repasovana, ale nova + katalyzator novy, alebo nova hlava + vackovbvy hriadel./ Lenze, ked som mal problem ja , mali na sklade iba tu sady s kat., tak som musel kupit vackovy hriadel, kvoli tomu somarovi, co mi to robil predtym.Teraz mam ibizu 1.4 16 V klasicka atmosfera a nemam problem. Spotreba pri zatazeni nizsia ako na 3 valci, vykon 63 kW. Na atmosferu nedam dopustit. Je mi luto, ze skoda v podstate nema dobry motor v zmysle spolahlivosti. Ja im uz neverim, o TSI a ich retizkach tu ani pisat nebudem... Tak som sa teda zbavil aj druheho 3 valca a do smrti uz nechcem nic, co ma turbo, retaz, 3 valce.
       Prajem Vam viac stastia pri vybere aut

       Odpovedať

    2. Mato 2.5.2013 12:19

     odfusoval ti to servis podla mojho nazoru ta ista chyba mam fabiju okolo 90 000 sa mne opakuje chvenie motora a kolisanie otacok podpalene ventily

     Odpovedať

   4. Jaro 16.11.2014 11:23

    Zdravím otec má škodu fábiu 1,2 htp a má taký problém že airbag mu odoberá prúd z batérie merali sme batériu a mala odber a keď sme vybrali poistku od airbagu odber zmizol tak nevieme čo s tým ďakujem za radu.

    Odpovedať

    1. M. 16.11.2014 16:36

     a určite je to airbag? svieti kontrolka airbagu?nie je na túto poistku napojené aj nieč iné? Airbag má svoju RJ, rozbušku a otočný veniec na volante. Ak je nejaká chyba najskôr na RJ alebo káblovačke do volantu.

     Odpovedať

  77. Marian 23.3.2012 07:13

   Tiez mam Fabiu 1,2 47 kw rok vyroby 2004, ale jazdim na plyn. Momentalne 130 000 km bez nejakych zavad na motore a bez menenia rozvodov alebo inych technickych zavad spominanych v clanku. Tiez som spozoroval mierne vykyvy otacok na volnobehu, ale zatial som to neriesil. Auto jazdi 50 na 50 mesto dialnica a pokial nieje zatazene tak ma vynikajucu akceleraciu a je zive. Pri plnom zatazeni (rodina s paksametami) je to horsie, ale nic ine od toho ani necakam. Celkovo som velmi spokojny aj so spotrebou a aj s vykonom motora. Tiez ma tesi, ze som zatial nemusel investovat financie do nejakych nakladnych oprav motora (pocitam v dohladnej buducnosti minimalne s kontrolou rozvodov).

   Odpovedať

   1. 139roo 23.9.2012 09:42

    Tiez mam Fabiu 1,2 47 kw rok vyroby 2004 .Ja len tolko k tomu je to auto na cestu do prace a do obchodu na to sluzi perfektne ,jedine co som za 8 rokov menil bola lamba sonda cca 300 sk a pravidelne servisne prehliadky samozrejme NIE V AUTORIZOVANYCH SERVISOCH SKODA lebo vas ojebu aj o gate tak toto auticko vas aj prezije . A aby som nezabudol bavime sa o 1,2 takze pretekari ak sa chcete nahanat tak si bude musiet kupiť nieco ine aspon nad 80kw

    Odpovedať

    1. roman 23.9.2012 09:56

     A koľko máš najazdené?

     Odpovedať

  78. denis 23.2.2012 23:05

   ja pridam moje skusenosti s fabiou 1.2HTP 47kw 2005 kupovali sme ju novu jazda na ten objem motora je svizna.pri 132tisic preskocil rozvod v kopci,potom pri 170tisic vadna cievka a teraz pri 180tisic mi niekedy huci cosi v motore akokeby rozvodova retaz,raz som cistil skrtiacu klapku.za ten cas som motor nijak nesetril,na tie km to nebolo moc zavad ale druhy krat by som uz fabiu s takym motorom nekupil.

   Odpovedať

  79. robo 14.2.2012 11:21

   zdravim ja mam tiez htp ecko 47kw a jedine co som na tom opravoval bola jedna cievka sviecky a vymena rozvodou a kedze od vyroby nenalievaju asi olej do prevodovky tak odisiel 5 stupen mam najazdenej na nej 100000 ale neneverim ze mala 50000 ked som ju kupoval ako 5 rocne a motor ma tah uplne vinikajuci teda na svoj vykon mozno preto ze jazdim na nej ako na okruhu pod 8L nerobim spotrebu teda ludia co sa vtom viezli tak sa pitaju ci to nieje 1.4 .mame doma este jednu fabiu a ta je lenivejsia to my dokazal aj test na sprint . obcas nalejem plnu nadrz 100oktanoveho kraasne vypali karbon vo vyfuku a ked sa rosipe kupim druhy za 500ecek

   Odpovedať

   1. branko 21.7.2012 15:20

    nauc sa gramatiku prosim..

    Odpovedať

  80. mirec 12.2.2012 12:55

   ahojte opravujem skodu seat vw audi uz 15rokov a osobne som mal 3roky 1,2 47kw naj.210t km a viem ze su problemove tieto motory ja absolutne bez problemov som jazdil nepocitam cievky na sviecky inac nic. kto chce opravit rozvody alebo cokolvek napiste neni problem macko1980@seznam.cz som z Brezna

   Odpovedať

   1. jano 4.5.2012 14:18

    Dobrý deň chcel by som poradit mám fabiu 1.2htp 51kw a mám problém zo zimným štartom pri naštartovaní mi ide cca na 2 a potom na všetky 3valce.Mám vymenene sviečky lambdu sondu filtre snímač teploty a stále nič robí to stále prosím o radu.Auto má najazdených 98000.

    Odpovedať

    1. Anonym 5.5.2012 19:48

     ešte sa môže jednať o vadnú zapaľovaciu cievku.

     Odpovedať

    2. FIlip 30.12.2012 08:54

     treba vymeniť olej ak je starý je tuhy a nedostane sa všade kam má

     Odpovedať

    3. Anonym 2.5.2013 11:50

     podpalene ventili zmeraj tlaky vo valcoch

     Odpovedať

  81. Sýkora 17.1.2012 14:34

   V robote máme HTP, najazdené 190 tis. Jediná porucha je spomínané zanášanie škrtiacej klapky. Vozidlo sa zvlášť nešetrí /striedanie šoférov, náklad/, pritom je stále úsporné a ťah primeraný motoru. Napriek prvotnej nedôvere keď htp začalo, teraz nedám dopustiť.

   Odpovedať

  82. Radovan Dindák 4.1.2012 09:38

   Prosim autora clanku MJ o info na niekoho na koho by som sa mohol obratit s problemovym motorom 1,2 12V 47kw.. Ako som uz spominal, "vec" je na sude, je to tam uz 4roky a stale nic.... Prosim o akekolvek info na dindakradovan@azet.sk alebo na 0908/345085 . Dakujem vsetkym za prispevky kto ma rovnaky problem ako ja...

   Odpovedať

   1. MJ 4.1.2012 10:46

    Ako už iste viete, takéto veci má v kompetenci súdny znalec. Súd na základe jeho posudku sa môže prikloniť na jednu či druhú stranu.Odporúčam teda získať čo anjviac dôkazov potvrdených súdnym znalcom, že preskočenie vzniklo nie vinou obsluhy, ale výrobnou vadou a s tým argumentovať na súde. Ako opakujem, veľmi dôležitý je v tomto prípade kvalitný znalecký posudok.

    Odpovedať

  83. jano 26.12.2011 14:39

   Ja žasnem čo môžu vyrobcovia aut a teda Škodovka na ktorej sme vyrastali "" vypustiť do obehu pre zakaznika..... Škodovku som opustil po Felicii z dôvodu zneužitia dôvery uživatelov aut škoda .. Nechali nas jazdiť na autach bez posilňovača riadenia a absolútne bez žiadnej bežnej výbavy / el. okna a podobne/ a to v časoch keď šikmooki montovali plnu výbavu v bežnej cene auta. Opisane závady na HTP motoroch vo mne evokuju hromadne riešenia odstraňovania závad hlavne v USA ,čo ma svoju vypovedaciu hodnotu o náročnosti kupujúceho a hlavne súdnej vymožitelnosti v pripade poruch z dôvodu vadnej konštrukcie motora !!!!!!!!

   Odpovedať

   1. Radovan Dindák 4.1.2012 09:26

    Plne suhlasim s realitou ze motor 1,2 12V 47kW je od vyroby nejaky vadny... Osobne som mal tento motor, momentalne je chybna "vec" na sude... Mal som 4x preskocene rozvody!!!!!!!!! Nech mi nikto nehovori ze 1,2HTP je spravna volba... Je to akurat tak najvacsi omyl automobilky ktora si chybu nechce uznat a od zakaznikov vymaha peniaze za opravy...

    Odpovedať

    1. jojoba 6.2.2013 17:42

     suhlas, mal som dve HTP, katastrofa. na oboch podpalene ventily, no a teraz vuala TSI, dalsia katastrofa na chudakov, co naletia reklame...

     Odpovedať

  84. Tomi 12.10.2011 21:38

   Zdravim Vas.Ja len chcem povedat ze 1,2 HTP ma popri tych vsetkych nedostatkoch este jeden s ktorym sa jak automechanik casto stretavam a to je simering na klukovke.Nie je to vyslovene iba u tohto typu,je to aj na 1,4 MPI ale najcastejsie u tych 1,2htp.To bude asi tym ze motor sa trase jak keby mal jeden silenblok:D

   Odpovedať