Rozvodovka vozidla

Rozvodovka je časť prevodového ústrojenstva, ktorá prenáša krútiaci moment z prevodovky na hnacie kolesá vozidla.

 • 0
 • 26.2.2014
 • Marcel Janco
 • Rozvodovka je časť prevodového ústrojenstva, ktorá prenáša krútiaci moment z prevodovky na hnacie kolesá vozidla. Základným parametrom rozvodovky je jej prevodový pomer, nazývaný tiež stály (základný) prevod.

   Rozvodovku tvorí

  rozvodovka-diferencial

   

  Úlohy rozvodovky

  1. Prenášať a zväčšovať krútiaci moment. Výsledný krútiaci moment prenášaný od prevodovky sa v rozvodovke zväčšuje na požadovanú úroveň, aby vyhovoval pre všetky jazdné režimy.
  2. Znižovať otáčky hnacích kolies. V rozvodovke sa otáčky výstupného hriadeľa prevodovky znižujú. Zníženie otáčok znamená znásobenie výsledného krútiaceho momentu. Čím bude prevod väčší, tým väčšiu hnaciu silu dosiahneme na kolesách. Na jednej strane to znamená lepšie dynamické parametre (zrýchlenie), na druhej strane sú nevýhodou väčších prevodových pomerov vyššie otáčky motora pri danej rýchlosti jazdy.
  3. V prípade potreby meniť smer toku hnacej sily. Týka sa to prípadu, ak je motor uložený vpredu pozdĺžne, musí byť tok hnacej sily zmenený o 90°, pretože hnacie hriadele sú vždy uložené priečne. V tomto prípade sa používa rozvodovka s kužeľovým súkolesím. Pri vozidlách s priečne uloženými motormi k pozdĺžnej osi vozidla sa smer toku hnacích síl nemusí meniť a používa sa rozvodovka s čelným súkolesím.

  kuzelove_celne_sukolesie

   

  Súkolesie stáleho prevodu hnacej nápravy sa skladá z pastorka a tanierového kolesa. Súčasťou rozvodoviek býva diferenciál, ktorý umožní rozdielne otáčania kolies na náprave. Súkolesie rozvodovky tvorí stálu redukciu. Pri vozidlách s motorom priečne uloženým vpredu je rozvodovka súčasťou prevodovky. V koncepcii s motorom vpredu a pohonom zadnej nápravy je umiestnená na zadnej náprave mimo prevodovku.

   

  Stály prevod hnacej nápravy

  Úlohou stáleho prevodu hnacej nápravy je trvalo zväčšovať krútiaci moment a privádzať ho cez diferenciál k hnacím kolesám vozidla.

  Stály prevod sa podľa usporiadania delí na:

  • jednoduchý - jedná sa o stály prevod s jedným párom ozubených kolies napr. pastorkom a tanierovým kolesom,
  • dvojstranný - jedná sa o stály prevod s dvoma pármi ozubených kolies napr. dva pastorky a dve tanierové kolesá,
  • dvojnásobný - stály prevod je zložený z dvoch prevodov uložených za sebou, pričom výsledný prevodový pomer je súčin  týchto dvoch prevodov. Prvý prevod je vždy jednoduchý, druhý prevod je buď jednoduchý alebo dvojstranný. Dvojnásobný stály prevod sa delí na:
   • dvojnásobný zlúčený - v tomto prípade je druhý prevod taktiež jednoduchý a obsahuje diferenciál,
   • dvojnásobný dvojstranný - diferenciál sa nachádza v prvom prevode a druhý prevod je dvojstranný.

  Stály prevod je tvorený v prípade motocyklov článkovou reťazou a v prípade vozidiel ozubenými kolesami (pastorok a tanierové koleso).

    Požiadavky na stály prevod

  • Plynulý chod.
  • Dlhá životnosť - odolnosť voči opotrebovaniu.
  • Minimálny prenos chvenia a vibrácii.

    Druhy súkolesí stáleho prevodu

  • S čelným ozubením - jednoduchá výroba, používa sa šikmé ozubenie.
  • S kužeľovým ozubením - maximálny priemer tanierového kolesa je obmedzený svetlou výškou vozidla, vnútorný priemer kolesa je zase obmedzený veľkosťou klietky diferenciálu.
  • Planétové súkolesie.
  • Závitové (šnekové) súkolesie - tichý chod, nízke uloženie spojovacieho hriadeľa, pre nízku účinnosť veľmi zriedkavé použitie (nákladné vozidlá).

  zavitove_sukolesie

    V prípade kužeľového súkolesia delíme rozvodovku podľa ozubenia na súkolesie:

  • s priamym ozubením,
  • so zakriveným ozubením - zakrivenie zubov do kruhového oblúka alebo špirály (ozubenie Gleason alebo Klingenberg),
  • s hypoidným ozubením - pastorok je vyosený oproti stredovej osi tanierového kolesa.

  Rozvodovka hypoid

   

  Rozdelenie rozvodoviek

  • Rozvodovka s jednoduchým prevodom - prevod je dosiahnutý jedným súkolesím.
  • Rozvodovka s dvojnásobným prevodom - prevodový pomer je rozdelený medzi dve súkolesia - kužeľové a čelné.
  • Dvojstupňová rozvodovka - druhý prevod je umiestnený v zadnej náprave.
  Komentáre (0)

  Pridať komentár