LPG alebo CNG? Čo sa viac oplatí?

Ktorý plyn je lepší?

 • 12
 • 6.2.2015
 • Marcel Janco
 • Na tzv. plynové vozidlá hľadí mnoho motoristov s nedôverou, niektorí dokonca až s dešpektom. Situácia sa ale môže zmeniť, keď klasické palivá zdražejú a náklady na jazdu stúpajú. Výraznejší rozdiel medzi benzínom/naftou potom spôsobí, že o prestavbe resp. kúpe originál upraveného vozidla začnú uvažovať aj dovtedy skeptickí motoristi. V takej situácii idú predsudky bokom a víťazí chladná kalkulácia.

  LPG

  Momentálne bojujú na trhu dva druhy alternatívnych palív - LPG a CNG. V úspešnosti stále suverénne vedie LPG. Podiel vozidiel s CNG tvorí len pár jednotiek percent. V poslednej dobe ale predaj CNG začína trocha oživovať, čomu napomáha dlhodobo priaznivá cena paliva, nové fabricky upravené modely vozidiel a svoju rolu zohráva aj prepracovaný marketing. V nasledujúcich riadkoch si popíšeme základné fakty a uvedieme výhody a nevýhody oboch palív.

   

  LPG

  LPG (Liquified Petroleum Gas) je skratka pre skvapalnený ropný plyn. Je prírodného pôvodu a získava sa ako sprievodný produkt pri ťažbe zemného plynu a spracovaní ropy. Je to zmes uhľovodíkov pozostávajúca z propánu a butánu, ktorá sa do vozidiel tankuje v kvapalnom stave. LPG je ťažší ako vzduch, v prípade úniku klesá a drží sa pri zemi, a preto vozidlá na LPG nesmú do podzemných garáží.

  Oproti klasickým palivám (nafta, benzín) produkuje vozidlo s LPG podstatne menej škodlivých emisií, v porovnaní s CNG je to ale o cca 10% viac. Montáž LPG sa do vozidiel realizuje väčšinou dodatočnou prestavbou. Existujú však aj modely, ktoré fabricky upravuje výrobca, tie však tvoria len zlomok z celkového počtu upravených vozidiel na spaľovanie LPG. Medzi najaktívnejších patrí automobilka Fiat, Subaru, tiež Škoda a VW.

  Poteší hustá sieť čerpacích staníc a tiež odborných servisov realizujúcich montáž a pravidelnú kontrolu. V prípade dodatočnej prestavby je potrebné overiť, či je vozidlo (motor) vhodné na jazdu s LPG. Inak hrozí predčasné opotrebovanie (poškodenie) častí motora, najmä ventilov, hlavy valcov (sediel ventilov) a tesnení.

  S vozidlami prerobenými na spaľovanie LPG je zväčša nutné absolvovať každoročne povinnú kontrolu. V prípade mechanického nastavovania ventilov je potrebné kontrolovať správnu ventilovú vôľu (odporúča sa každých 30 000 km) a výmena oleja by nemala presahovať interval 15 000 km.

  V priemere je spotreba cca o 1-2 litre väčšia ako pri spaľovaní benzínu. V porovnaní s CNG je síce rozšírenosť LPG oveľa väčšia, celkovo však počet vozidiel prerobených na LPG stagnuje. Okrem predsudkov, vstupných investícií a pravidelných kontrol je na príčine aj dostatok úsporných dieselových motorov.

  Fiat-Punto_Natural_Power_2003

  Výhody LPG
  • Úspora približne 40% prevádzkových nákladov oproti benzínovému motoru.
  • Rozumná cena dodatočnej prestavby vozidla (väčšinou v rozmedzí 800-1300 €).
  • Dostatočne hustá sieť čerpacích staníc (cca 350).
  • Uloženie nádrže do priestoru rezervy.
  • V porovnaní s benzínom o niečo tichší a kultivovanejší chod motora vďaka vyššiemu oktánovému číslu (101 až 111).
  • Duálny pohon vozidla - vyšší dojazd.
  • Nižšia tvorba karbónových usadenín ako v prípade spaľovania benzínu resp. nafty.
  • Nižšia tvorba emisií oproti benzínovému pohonu.
  • Vyššia bezpečnosť v prípade havárie oproti benzínovému pohonu (veľmi odolná tlaková nádoba).
  • Nulové riziko ukradnutia paliva z nádrže v porovnaní s benzínom či naftou.
  Nevýhody LPG
  • Pre mnoho motoristov sa zdá byť vstupná investícia vysoká.
  • Vyššia spotreba cca o 10-15% v porovnaní s benzínovým pohonom.
  • Zníženie výkonu motora o cca 5% v porovnaní s benzínovým pohonom.
  • Rozdiely v kvalite plynu a určité riziko odlišných plniacich hlavíc v niektorých krajinách.
  • Zákaz vjazdu do podzemných garáží.
  • Chýbajúce rezervné koleso resp. zmenšenie objemu batožinového priestoru.
  • Každoročná kontrola plynového systému (resp. podľa dokumentácie od zariadenia).
  • Pri dodatočných prestavbách nutnosť častejšieho a o niečo drahšieho servisu (nastavovanie ventilov, zapaľovacie sviečky, motorový olej, tesnenia).
  • Niektoré motory nie sú vhodné na prestavbu - riziko nadmerného opotrebovania (poškodenia) niektorých komponentov motora - najmä ventilov, hlavy valcov (sediel ventilov) a tesnení.
   

  CNG

  CNG (compressed natural gas) je skratka pre stlačený zemný plyn, čo je v podstate metán. Získava sa ťažbou zo samostatných ložísk, prípadne ho možno vyrábať priemyselne z obnoviteľných zdrojov. Do vozidiel sa plní v plynnom stave a ukladá sa do špeciálnych tlakových nádob.

  Emisie vzniknuté spaľovaním CNG sú podstatne nižšie ako v prípade benzínu, nafty a dokonca aj LPG. CNG je ľahší ako vzduch, pri úniku tak  neklesá k zemi a dochádza k rýchlemu odvetraniu.

  Vozidlá sa na pohon CNG zväčša upravujú priamo v automobilke (VW Touran, Opel Zafira, Fiat Punto, Škoda Octavia...), a tak nie je problém so zárukou a ďalšími prípadnými nejasnosťami napr. so servisom. Dodatočné montáže sa realizujú zriedka, najmä z dôvodu vysokých vstupných investícií a značného zásahu do vozidla. Je teda lepšie obzerať sa po továrensky upravenom aute, ako premýšľať nad dodatočnou prestavbou.

  Napriek značným výhodám je rozšírenosť CNG veľmi malá a dosahuje len zlomok počtu vozidiel s LPG. Na vine je vyššia vstupná investícia do nákupu nového vozidla (prípadne prestavby) a tiež veľmi riedka sieť čerpacích staníc. Na Slovensku bolo do konca roka 2014 iba 10 verejných čerpacích staníc na CNG, čo je skutočne málo, obzvlášť v porovnaní so susedným Rakúskom (180) a tiež aj Českom (cca 80). V krajinách západnej Európy (Nemecko, Holandsko, Belgicko, atď.) je sieť čerpacích staníc na CNG ešte hustejšia.

  Opel-Zafira_CNG_2006

  Výhody CNG
  • Lacná prevádzka (lacnejšia aj oproti LPG).
  • Nízka produkcia škodlivých emisií.
  • Tichý a kultivovaný chod motora vďaka vysokému oktánovému číslu (cca 130).
  • Nádrže neobmedzujú veľkosť priestoru pre posádku a batožinu (platí pre CNG autá od výrobcu).
  • Nižšia tvorba karbónových usadenín ako v prípade spaľovania benzínu resp. nafty.
  • Duálny pohon vozidla - vyšší dojazd.
  • Nulové riziko ukradnutia paliva z nádrže v porovnaní s benzínom či naftou.
  • Možnosť plniť domácou plničkou z bežného rozvodu zemného plynu.
  • Oproti LPG existuje možnosť parkovania v podzemných garážach - stačí upravená vzduchotechnika na bezpečné odvetrávanie.
  • Väčšina vozidiel je továrensky upravená, a tak odpadajú riziká spojené s prestavbou ako pri LPG (opotrebované sedlá ventilov a pod.).
  Nevýhody CNG
  • Malý počet verejných čerpacích staníc a veľmi pomalé tempo rozširovania.
  • Drahá dodatočná prestavba (2000 - 3000 €)
  • Vyššia cena originál prestavaných vozidiel.
  • Zníženie výkonu motora o 5-10%.
  • Zvýšenie pohotovostnej hmotnosti vozidla.
  • Vyššia cena komponentov, ktoré treba vymeniť po skončení životnosti.
  • Opakovaná kontrola - revízia plynového systému (závisí od výrobcu vozidla resp. systému).
   

  Užitočné informácie o "plynových" vozidlách

  V prípade studeného motora štartuje vozidlo so systémom LPG obyčajne na benzín a po čiastočnom zohriatí na stanovenú teplotu sa automaticky prepne na spaľovanie LPG. Dôvodom je lepšie odparovanie benzínu aj bez dodatočného tepla odobratého z rozohriateho motora a následne po zážihu rýchle vzplanutie.

  CNG je uložené v plynnom skupenstve, takže v porovnaní s LPG podstatne lepšie zvláda studené štarty. Na druhej strane je k zapáleniu CNG potreba viac energie, čo môže byť pri nižších teplotách trocha problém. Preto vozidlá prestavané na spaľovanie CNG v teplotách hlbšie pod bodom mrazu (cca -5 až -10 °C) obyčajne štartujú na benzín a zakrátko sa automaticky prepnú na spaľovanie CNG.

  Z dlhodobejšieho hľadiska nie je vhodné, aby ten istý benzín zostával v nádrži dlhšie ako 3-4 mesiace, čo sa týka najmä vozidiel s CNG, ktoré väčšinou nepotrebujú štartovanie na benzín. Ten má tiež svoju životnosť a po určitom čase sa znehodnocuje (oxiduje). Následne rôzne usadeniny a živice môžu upchávať vstrekovače resp. škrtiacu klapku, čo sa nepriaznivo prejaví na chode motora. Taktiež takýto benzín zvyšuje tvorbu karbónových usadenín, čo rýchlejšie znehodnocuje olej a zanáša motor. Problém môže nastať aj v prípade, ak sa v nádrži nachádza letný benzín a je potrebné štartovať vo veľkých mrazoch. Je teda vhodné z času na čas jazdiť aj na benzín a nádrž "preplachovať" čerstvým palivom.

   

  Zopár rád

  Pri kúpe treba poriadne vyskúšať oba pohony (benzín/plyn), štart za studena, prepínanie režimov a nie je na škodu, ak si vyskúšate aj spôsob tankovania. Platí zásada, nekupovať vozidlo s  prázdnou nádržou (LPG či CNG) bez možnosti odskúšania.

  Vozidlo vybavené LPG či CNG by malo absolvovať pravidelnú kontrolu systému, ktorá závisí od dokumentácie výrobcu vozidla resp. výrobcu systému. Výsledkom každej kontroly je protokol, ktorý by mal majiteľ vozidla mať a doložiť k ostatným dokladom (OEV, STK, EK, atď).

  Vozidlo musí mať systém LPG či CNG zapísaný v technickom preukaze (OEV). Ak tak nie je, jedná sa o nelegálnu prestavbu a také vozidlo nie je podľa zákona spôsobilé na jazdu po pozemných komunikáciach Slovenskej republiky.

  V prípade dodatočných prestavieb je z dôvodu osadenia nádrže do kufra viac zaťažovaná zadná časť vozidla, z čoho plynie o niečo rýchlejšie opotrebovanie zavesenia zadnej nápravy, tlmičov a brzdového obloženia.

  Najmä vozidlá dodatočne prerobené na spaľovanie LPG (CNG) môžu mať viac opotrebované niektoré komponenty motora (hlavne ventily, hlavu valcov, či tesnenia). Pri továrenských prestavbách je riziko menšie, keďže výrobca motor na spaľovanie plynu náležite upravil. Citlivosť a opotrebovanie jednotlivých komponentov je individuálne. Niektoré motory totiž spaľovanie LPG (CNG) bez väčších problémov tolerujú, pričom stačí častejšie vymieňať olej (max. 15 000 km). Niektoré sú ale na spaľovanie plynu citlivejšie, čo sa prejavuje rýchlejším opotrebovaním niektorých častí.

    Na záver porovnanie dvoch Octavii spaľujúcich alternatívne palivá. Škoda Octavia 1,6 MPI 75 kW - spotreba LPG v priemere 9 litrov a Škoda Octavia 1,4 TSi 81 kW - spotreba CNG v priemere 4,3 kg.

  Porovnanie LPG CNG

  Palivo LPG CNG
  Výhrevnosť (MJ/kg) cca 45,5 cca 49,5
  Cena paliva 0,7€/l (cca 0,55 kg/l) 1,15€/kg
  Energia potrebná na 100 km (MJ) 225 213
  Cena za 100 km (€) 6,3 4,9
  * ceny prepočítavané ako priemer 4/2014
  Komentáre (12)

  Pridať komentár

  1. Rado 1.6.2015 11:06

   inro2t@azet.sk, chcem sa ťa opýtať, aké motory od Toyoty si dal prerobiť na LPG? Ako čítam na fórach, veľmi neodporúčajú japonské motory prestaviť na LPG. Ja rozmýšľam nad Versom, prípadne Auris kombi. Tiež ešte rozmýšľam nad Opelom alebo Fordom, má niekto skúsenosti s motormi týchto nemeckých značiek okrem už spomínaného Fordu Focus s motorom SHDA 74 kW?

   Odpovedať

  2. Maher787 27.2.2015 15:16

   Tak máme doma Octavku I 1.6 75kw s LPG a nemôžem sa sťažovať o nejakom poklese výkonu sa nedá hovoriť jedine kedy som také niečo cítil bolo pri prázdnej nádrži a trebalo prepnúť na benzín. Asi jediná terajšia nevýhoda je že je to už starší systém Lovato (2001) a pokial si dobre pamätám tak už nedostať originál dieli len repasované (to hovoril mechanik pri poslednej kontrole) alebo komplet prerábka na nové. A ani tá spotreba nie je taká veľká bežne okolo 7,5 - 8,5 l/100 takže super

   Odpovedať

  3. peter II 14.2.2015 20:33

   Este vetsi vplyv na spotrebu a vykon ma kvalita paliva. Tie pancovane plyny od severnych susedov to je cista katastrofa. Treba skusit jazdit na tomegas, ak nieje v okoli tak s tych kvalitnejsich je eco+ od slovnaftu. U mna tomegas ide ako na benzin,

   Odpovedať

  4. peter 9.2.2015 07:38

   Svoj komentár som písal z vlastnej skúsenosti s jazdou na vozidle s LPG. mal som možnosť na viacerých vozidlách , ale pokles výkonu je cítiť moja skúsenosť. Na jedinom vozidle , kde som necítil veľký pokles bola A.8. z výkonom 300koní tam to nebolo strašné , ale na VW Polo 1,4, tak tam to bolo znateľné . Záleží od vozidla , tam kde je výkon 300koní , tak nejakých 20, možno 30 koní dole neni tak znateľných ako u vozidla z výkonom 60koní a poklesom o 15koní. Ako som povedal je to moja osobná skúsenosť , rešpektujem , že niekto môže mať aj iný názor. peter.

   Odpovedať

  5. inro2t@azet.sk 8.2.2015 16:03

   Ešte doplním, že u kvalitného splynovača, napríklad BRC nie je citeľný žiadny pokles výkonu. ŽIADNY.

   Už veľa borcov sa chvastalo, že okamžite spozná, že ide na plyne, ale keď som im prepínal benzín plyn, neuhádli, na čom idú. Či na verse, alebo aurise.

   Investovať do kvalitného splynovača sa vyplatí.

   Odpovedať

  6. inro2t@azet.sk 8.2.2015 16:01

   veľmi veľa závisí od splynovača - je rozdiel jazdiť na špičkovom BRC, kde zástavba u štvorvalca stojí cca 1200 eúr a na nejakom poľskom splynovači, ktorého montáž stojí cca 800 - 900 eúr.

   Rozdiel je v kvalite je priepastný a čo je dôležitejšie, drahší splynovač umožňuje lepšie vyladenie motora.

   Veľa ľudí tlačí na plynárov, aby im nastavili plyn tak, aby ho bralo čo najmnej - výsledkom je chchudobná zmes, ktorá je cestou do prekla pre hlavu valcov, najmä výfukové ventily a ich sedlá.

   Ďalšou dôležitou vecou je kvalitná montáž. Keď dvaja robia to isté, nikdy to nie je to isté. Aj chlieb je z múky, droždia, cukry, soli a vody, ale čo pekár to iná kvalita chleba, pretože každý má to svoje tajomstvo.

   Ročné prehliadky už vypadli z legislatívy, chodí sa iba každé 2 roky na STK, EK. Treba si ustriehnuť, aby nádrž nemala viac ako 10 rokov.

   Jazdím dlhodobo na LPG, s motormi problém nemám, jazdím výlučne toyotu. Okrem výmeny oleja a filtrov nič viac.

   Odpovedať

   1. Anonym 22.2.2015 07:46

    sice povinne kontroly vypadli z legislativy, ale ak sa ta na to opyta policajt, a ju nebudes mat, tak dostanes pokutu, kedze on sa neodvola na zakon, kde to vypdalo, ale na
    základe § 21 ods. 1 pism. a) zák. č. 725/2004 ste povinny udržiavať vozidlo v riadnom technickom stave podľa pokynov výrobcu, ktory dal pokyn každý rok urobit prehliadku, cize defacto kontroly zostali - ono ta kontrola nestoji vela, druha vec je, ze ak nemas kontrolu a nieco by sa stalo, kde by bolo zistene len "mozna pricina porucha lpg", tak ver tomu, ze poistovna by ten glejt pytala a ak by nebol, tak by sa snazila z toho vyvliect, aby nemusela cvakat... este k tym origo lpg autam, Dacia ma cely modelovy rad na lpg, zatial co skodovka mala jednu-jedinu oktavku, ktora sa uz aj tak nepredava, k fordom - je vseobecne znama vec, ze fod, pokial neni prestavany z fabriky, tak hlavy a v sedla ventilov su z "blata", a tiez odporucam ist pri prestavbe do BRC, Prins, Taratarini, Landi Renzo, Viale,popr. este mozno cesky Lovato, kedzeto patry pod koncern Landi Renzo,pricom Landi Renzo vlastni aj najvacsieho vyrobcu elektroniky pre LPG

    Odpovedať

  7. peter 6.2.2015 18:47

   Čo sa týka ekonomiky prevadzky jednoznačne LPG, CNG, Moja osobná skúsenosť ako sa v článku uvádza pokles výkonu motora cca10% nemôžem súhlasiť , podľa mňa tak 20 až 25% . Je to u niektorých motorov citelný pokles živosti motora , veľmi citelnè je to pri jazde v kopcovitom terène . Peter.

   Odpovedať

  8. Martin 6.2.2015 10:12

   mala rada: nikdy neprerabat focus 1.6 16V na LPG napriek poctivej aplikacii Fleshlube odidu sedla ventilov, po narocnej oprave znova rovnaky problem vlastna skusenost. Inac lpg vrelo odporucam ale instalovat na "overene" motory

   Odpovedať

   1. Rado 12.2.2015 13:20

    Zdravím, tak to ste ma veľmi nepotešili, rozmýšľal som nad týmto autom, to aby som sa poobzeral inde. S akými značkami máte dobré skúsenosti? My máme teraz Renault Clio, najazdených 30 000 km, zatiaľ spokojnosť, ale chcel by som Forda, Opel alebo Toyotu.

    Odpovedať

   2. juraj135 23.2.2015 13:51

    ja mam fofa mk2 po fl 2008 je to presne 1,6 74kw, je to na plyn už od vyroby dostavane, absolutna spokojnost snad sa mi tieto problemy neobjavia. fleshlube nemam , je to riesene dostrekom benzinu vzdy do ineho valca cim sa postupne chladia a aj premazavaju

    Odpovedať

   3. swab 23.2.2015 21:38

    Súhlasím s Martinom, FoFo 1,6 16V kod SHDA je nevhodný motor na prestavbu do LPG, nevydrží viac ako 15ooo km. Vlastná skúsenosť a mal aj primazávanie

    Odpovedať