Servis - výmena spojkového setu a zotrvačníku


 • 2
 • 26.4.2012
 • Lukáš Krátky
 • V nasledujúcom článku sa pozrieme na samotnú výmenu dvojhmotového zotrvačníka krok po kroku. V skratke si popíšeme ako vyzerá demontáž prevodovky, ktorá je potrebná k tomu, aby sme sa dostali ku spojke, spojkovému ložisku a zotrvačníku. Následne sa detailnejšie pozrieme na spojku.

  Doba demontáže prevodovky je závislá od typu automobilu a jeho logiky uloženia komponentov v motorovom priestore. Keďže každá automobilka má svoje rôzne rozloženie hnacieho ústrojenstva, tak aj časová náročnosť je rozdielna.

  K tomu aby sme demontovali prevodovku od motora je potrebné si zaistiť dostatok priestoru na daný servisný úkon. Len s dostatočne dobrou prípravou v oblasti "urobenia si priestoru" je výmena omnoho jednoduchšia. K demontáži prevodovky potrebujeme odpojiť poloos (v niektorých prípadoch sa dá poodtiahnuť s celým závesom), demontovať štartér, rovnako tak akumulátor a jeho oplastovanie, zvyčajne sa odpája aj potrubie vodného chladenia a množstvo iných úchytov a príchytok. Nebudeme však rozoberať samotnú demontáž prevodovky, ale vrhneme sa priamo k bodu, kedy už je prevodovka oddelená od motora.

   

  Keď demontujeme-zhodíme prevodovku z motora

  1. Skontrolujeme tesnenie kľukového hriadeľa motora a zistíme, či olej neznečisťuje zotrvačník. V prípade, že je starý zotrvačník badateľne znečistený olejom, treba vymeniť tesnenie kľukového hriadeľa.
  2. Skontrolujeme drážky na vstupnom hriadeli prevodovky. Nesmú byť opotrebované a nesmú vykazovať známky poškodenia.
  3. Zablokujeme zotrvačník vhodným prípravkom proti jeho otáčaniu a demontujeme hlavné upevňovacie skrutky.
  4. Skontrolujeme tesnenie hriadeľa prevodovky tak, že prekontrolujeme, či náhodou z prevodovky neuniká olej. Ak uniká, tesnenie treba vymeniť.
  5. Skontrolujeme systém vypínania spojky, či náhodou nedošlo k poškodeniu vodiaceho púzdra alebo či na ňom nie sú známky iného opotrebovania. Treba skontrolovať aj vypínaciu spojkovú vidlicu, hlavne v miestach kde je najviac namáhaná.
  6. Tlačná tyčka pri spojkovom valčeku sa musí po stlačení pohybovať v rámci tolerančných hodnôt a nesmie pri nej dochádzať k úniku oleja z prevodovky.

  Ak sme dodržali všetky tieto potrebné kontroly, môžeme sa pustiť do prípravy a samotnej montáže dvojhmotového zotrvačníka a spojky.

   

  Pripevnenie nového zotrvačníku a spojky na svoje miesto

  Nový zotrvačník opatrne umiestnime na jeho miesto s vystredením na kľukový hriadeľ a postupne zatiahneme všetkých šesť skrutiek zvyšujúcim sa uťahovacím momentom, pekne postupne do kríža. Uťahovací moment každej skrutky by sa mal pohybovať v rozmedzí 55-60 Nm. Každú skrutku ešte zatiahneme o ďalších 50°. Uťahovací moment sa v žiadnom prípade nesmie prehnať.

   

   

  Pred samotnou montážou spojky

  Nanesieme malé množstvo originál spojkovej vazelíny do drážiek spojkového náboja a také isté malé množstvo nanesieme aj do vypínacieho ložiska. Konkrétne na vnútorný priemer ložiska a na miesto kde sa vidlica stretáva s ložiskom. Nesmieme zabudnúť aj na premazanie miesta, v ktorom sa ložisko točí.

  1. Spojkovú lamelu umiestníme do zotrvačníku pomocou vystreďovacieho prípravku.
  2. Pomocou vystreďovacích kolíkov a troch skrutiek, ktoré zatiahneme medzi sebou do kríža v uhle 120°, sa uistíme, či spojková lamela zostáva v stabilnej polohe a je riadne vystredená vystreďovacím prípravkom.
  3. Ak je všetko v poriadku, naskrutkujeme ďalšie tri skrutky do lamely a postupne ich všetky do kríža zatiahneme presne tak, ako sme ich zaťahovali pri zotrvačníku. Prsty tanierovej pružiny sa pri doťahovaní musia pohybovať rovnomerne po celom obvode. Celý pohyb zaťahovania opakujeme tri krát, aby došlo k dokonalému dotiahnutiu lamely a skrutiek s vnútorným šesťhranom. S momentovým kľúčom opäť do kríža dotiahneme lamelu silou 25 Nm.
  4. Namontujeme vypínacie ložisko spojky a skontrolujeme jeho správny posun.

   

  Montáž prevodovky

  1. Skontrolujeme vodiace kolíky na motore a v prevodovke. Ak sú na správnom mieste a nie sú poškodené zaistíme si prevodovku v správnej výške koaxiálne s kľukovým hriadeľom motora a uistíme sa, či je dobre stabilizovaná. Prípadný pád prevodovky alebo zošmyknutie sa na nesprávnu stranu môže poškodiť samotné telo prevodovky (v prípade, že sa jedná o telo tvorené z ľahkej zliatiny) alebo iné či už plastové držiaky na motore.
  2. Pomaly zasuneme hriadeľ prevodovky do drážkovaného náboja spojkovej lamely. Ak nám to nejde, tak v žiadnom prípade nepoužívame silu. Niekedy stačí iba potočiť kľukovým hriadeľom cez zotrvačník. Behom nasadenia prevodovky sa musíme vyhnúť akémukoľvek zbytočnému tlaku vyvíjanému na prítlačný tanier aby nedošlo k jeho poškodeniu.
  3. Malými pohybmi  zo strany na stranu nasuneme prevodovku čo najbližšie k motoru do takej vzdialenosti aby "špára" medzi prevodovkou a motorom bola všade rovnaká. Postupne dotiahneme každú skrutku medzi motorom a prevodovkou až kým sa medzera úplne nestratí. Zapojíme riadiace tiahla a lano vypínania spojky.
  4. Nakoniec dotiahneme každú skrutku takým doťahovacím momentom, aký je daný v servisnom postupe pre danú prevodovú skriňu. Pripevníme štartér, potrubie chladiaceho okruhu, kabeláž, ktorá nám pri výmene bránila a iné plastové úchyty a kryty na svoje miesto. Poloosi osadíme do nábojov a kompletne skontrolujeme  zavesenie kolies. Ak je všetko na svojom mieste a na nič sme nezabudli, zatiahneme kolesá a riadne dotiahneme centrálnu maticu v náboji (taktiež podla servisných pokynov pre danú časť vozidla).

   

  Testovanie po montáži

  Správna činnosť spojky sa zistí následovne:

  1. Vypneme a zopneme spojku počas radenia cez všetky prevodové stupne. Radenie musí byť plynulé a bezproblémové. Nesmieme zabudnúť ani na preskúšanie spiatočky.
  2. Skontrolujeme. či behom vypínania a zapínania spojky nedochádza k nežiaducemu hluku alebo inému nevhodnému zvukovému prejavu.
  3. Vyradíme rýchlosť do neutrálu a zvýšime otáčky motoru až na približných 4000 ot/min a zistíme, či nedochádza k nežiaducim vibráciám alebo iným nevhodným zvukovým prejavom.
  4. Auto zoberieme na skúšobnú jazdu. Nesmie dochádzať k prehnanému preklzovaniu pri jazde a radenie musí byť bezproblémové.

  Po dodržaní týchto servisných pokynov by mala spojka pracovať bez problémov. Laik, ktorý nemá potrebné vzdelanie alebo prax v danej problematike tento úkon určite sám nezvládne, a preto montáž nechajte na odborníkov alebo vami overený servis, keďže sa jedná o jeden z náročnejších servisných úkonov.

  Doba výmeny spojky a zotrvačníku pri motore trvá bežne okolo 5 hodín. Ak ide všetko hladko a bez ťažkostí, dá sa výmena zrealizovať aj za 4 hodiny. V prípade, ak sa vyskytnú iné problémy počas demontáže, môže sa táto doba rapídne predĺžiť v závislosti od predpokladanej, skrytej alebo inej nečakanej závady.

  Komentáre (2)

  Pridať komentár

  1. Julius Sučík 15.1.2013 09:40

   Na citroene jampy nevypina spojka vzdy je vzabere poradte dakujem.

   Odpovedať

   1. Anonym 17.3.2015 08:13

    Je namontovana naopak

    Odpovedať