Škrtiaca klapka spaľovacieho motora, poruchy a čistenie


 • 26
 • 7.11.2013
 • Marcel Janco
 • skrtiaca-klapkaŠkrtiaca klapka slúži v prípade zážihových (benzínových)  motorov na reguláciu množstva nasávanej zmesi (vzduchu) a tým aj výkonu motora. Svoje uplatnenie našla aj pri moderných dieselových agregátoch, kde má na starosti hlavne zlepšenie komfortu vypínania motora.

   

  Benzínové motory

  Škrtiaca klapka sa používa pri motoroch s karburátorom a taktiež pri tých so vstrekovaním paliva. V poslednej dobe je jej funkcia v niektorých modeloch nahrádzaná systémom variabilného časovania a zdvihu ventilov (BMW Valvetronic, Honda i-VTEC, Toyota VVTL-i atď). Nahradenie škrtiacej klapky systémom variabilného časovania a zdvihu ventilov má za následok zníženie pneumatických strát pri nízkom zaťažení motora a tým aj nižšiu spotrebu paliva.

  Škrtiaca klapka sa nachádza v sacom trakte motora a je ovládaná plynovým lankom priamo vedúcim od pedálu akcelerátora do pohyblivého mechanizmu klapky. Druhou možnosťou je elektronicky ovládaná klapka, kde signál z elektronického akcelerátora spracuje ECU (riadiaca jednotka motora) a následne ovláda akčný člen (krokový motor) v telese škrtiacej klapky. Regulácia nasávaného vzduchy, teda tzv. obmedzovanie prúdenia zabezpečuje pohyblivá prepážka, ktorá sa otáča okolo osky v rozsahu od 0-45°. Čím je teda viac zošliapnutý akcelerátor, tým viac sa otvorí škrtiaca klapka a nasáva sa viac vzduchu. Údaje o aktuálnej polohe klapky má na starosti potenciometer, ktorý ich v podobe jednotiek napätia (V) následne posiela do RJ motora. V prípade ak je akcelerátor nestlačený, aktivuje sa tzv. kontakt voľnobežnej pozície, na základe ktorého udržuje RJ motor vo voľnobežných otáčkach.

  benzin

  Škrtiaca klapka benzínového motora sa skladá:

  • z otáčajúcej sa prepážky, ktorá je ovládaná plynovým lankom alebo elektronicky,
  • spínača voľnobežných otáčok,
  • potenciometra, ktorého poloha (el. odpor) informuje riadiacu jednotku o polohe škrtiacej klapky,
  • pri elektronickej regulácii je prítomný krokový motorček, ktorý ovláda riadiaca jednotka,
  • pružinového mechanizmu, ktorý pri prerušení (odpojení) nastaví škrtiacu klapku do pôvodnej polohy.

   

  Možné prejavy a poruchy škrtiacej klapky benzínového motora

  • nepravidelný chod motora na voľnobeh - kolísanie otáčok.
  • Zhasínanie motora na voľnobeh alebo pri radení.
  • Obtiažnejšie štarty (naštartuje zhasne, ale štartovanie so stlačeným akcelerátorom).
  • Vysoké otáčky na voľnobeh.
  • Svietiaca kontrolka diagnostiky motora.

  Najčastejšia príčina problémov škrtiacej klapky

  Najčastejšou príčinou problémov so škrtiacou klapkou je jej zanesenie (znečistenie) karbónom a inými nečistotami. Nečistoty má na svedomí nasávaný vzduch a nečistoty v ňom obsiahnuté. Podstatne nebezpečnejšie sú usadeniny z karbónu. Sacie ventily sú na krátky okamžik otvorené aj v čase keď sú otvorené aj výfukové ventily, čo má za následok prienik spalín do priestoru klapky. Problém nastáva pri nízkom zaťažení (voľnobehu), kedy je klapka uzavretá alebo minimálne pootvorená. Vtedy sa časť spalín spolu s odvetrávaním dostáva na otočný mechanizmus klapky, kde sa usádza. Postupné vrstvenie najmä na hrane klapky spôsobuje, že klapka musí byť na rovnakú priepustnosť viac pootvorená. Obzvlášť problematický je voľnobeh, na ktorý má motor od výroby stanovenú určitú hodnotu otáčok. Postupným zanášaním začnú voľnobežné otáčky kolísať, pričom riadiaca jednotka (kontrolka motora) stále nevykazuje chybové hlásenie. Je to spôsobené faktom, že RJ si postupne osvojuje zmenenú základnú (voľnobežnú) pozíciu polohy klapky. Postupne sa však aj tieto hodnoty dostanú za hranicu adaptačných možností RJ, ktorá následne ohlási chybové hlásenie. V menšej miere sa objavujú problémy s elektronikou škrtiacej klapky, čo znamená napr. nefunkčnosť akčného člena a následné chybové hlásenie RJ.

  umiestnenie-skrtiaca-klapka

   

  Čistenie škrtiacej klapky

  Postupné zanášanie klapky karbónom a nečistotami má negatívny vplyv na jej funkčnosť, a tak je potrebné tieto nánosy vyčistiť (ak je to teda ešte možné). Na čistenie použijeme vhodný čistiaci prostriedok (napr. Drossel Klappen Reiniger, Injection Reiniger od Liqui Moly, čistič karburátorov a klapiek od Den Braven, Throttle body carb and chocke cleaner od Permatexu alebo Cleaner od Loctite, Gunk-u atď.). Tieto prípravky dostať kúpiť v obchode pre motoristov alebo lepšie vybavenej pumpe. Množstvo prípravku obyčajne vystačí na niekoľko čistení. Pred samotným čistením je samozrejme potrebné prečítať si konkrétny návod. Po ruke by mala byť aj čistá jemná handra. Existujú dva druhy čistenia. Rýchle, kedy sa aplikuje sprej pri chode motora s minimom rozoberania a komplexnejšie čistenie, ktoré už vyžaduje demontovanie klapky.

  cistic

  Postup rýchleho čistenia

  • Povoliť spojenie medzi plastovým potrubím (krytom), ktoré spája vzduchový filter s klapkou.
  • Pri odokrytí škrtiacej klapky treba skontrolovať aby sa v okolí nevyskytovali voľné predmety, ktoré by mohli byť pri čistení nasaté do motora.
  • Naštartujeme motor a aplikujeme čistiaci prostriedok (sprej) do telesa klapky. Pri tomto čistení musíme zabezpečiť aby nezhasol motor, to znamená, ak sa začne vplyvom čistenia dusiť, treba zvýšiť otáčky buď priamo lankom pri klapke alebo niekto ďalší stláča akcelerátor.
  • Čistiaci prostriedok (sprej) aplikujeme prerušovane niekoľko krát za sebou, pričom vždy keď zvýšime otáčky motora aby nezhasol, po pár sekundách akcelerátor uvoľníme a necháme otáčky spadnúť na voľnobeh, tento proces opakujeme niekoľko krát.
  • Po niekoľkonásobnom nastriekaní spreju necháme následne motor niekoľko desiatok sekúnd bežať na voľnobehu, až sa jeho chod, otáčky a zvuk ustália do normálu.
  • Následne nasunieme späť sacie potrubie a riadne ho upevníme.

  Postup komplexnejšieho čistenia

  Tento postup sa robí pri vypnutom motore. Zvyčajne je potrebné demontovať  kryt motora, uvoľniť sacie potrubie a často je potrebné demontovať aj celé teleso vzduchového filtra. Spoje sú väčšinou skrutkové alebo je uchytenie realizované pomocou rýchlo upínacích spôn. Zvyčajne je do spodnej časti telesa škrtiacej klapky vyvedená aj hadica na odsávanie výparov z kľukovej skrine, ktorú je potrebné povoliť a vytiahnuť. V prípade lankom ovládanej klapky je potrebné toto lanko uvoľniť, ak sa na klapke nachádza el. konektor je potrebné tento konektor rozpojiť. Následne je možné pristúpiť k samotnému uvoľneniu (odmontovaniu) škrtiacej klapky. Tá je upevnená nad motorom väčšinou pomocou štyroch skrutiek. Po vyčistení (vymenení za inú) sa klapka namontuje rovnakým postupom, ale v opačnom poradí naspäť. Samozrejmosťou je, že všetky hadice, konektory a skrutky musia byť namontované na svoje pôvodné miesto.

  Čo robiť ak čistenie, oprava či výmena nepomáha a diagnostika (kontrolka) motora hlási stále chybu?

  Skúsený mechanik si okamžite poradí, menej skúsený domáci kutil začne pátrať po ďalšej príčine - mení ďalšie súčiastky, to je však omyl. Treba si uvedomiť, že zanesenie klapky neprebehlo náhle, ale postupne. To znamená, že RJ si postupne osvojuje zmenenú základnú (voľnobežnú) pozíciu polohy klapky. Ak prekročí táto poloha (a z toho vyplývajúce napätie) adaptačné možnosti RJ, ohlási sa chybové hlásenie. Nasleduje čistenie či výmena klapky. To znamená, klapka sa vo svojej voľnobežnej polohe viac uzavrie, čo znamená aj zmenu v napätí, ktoré vyhodnocuje RJ motora. Väčšinou sa jedná o výraznú zmenu napätia, ktorá je opäť mimo adaptačné schopnosti RJ, ktoré sa postupným zanášaním značne posunuli a pôvodné nastavenie klapky je už pre takto adaptovanú RJ neakceptovateľné. V tomto prípade sú potrebné tzv. základné nastavenia, čo v laickej reči znamená, opätovne naučiť RJ novej polohe škrtiacej klapky (teda pôvodnej polohe, keď bola klapka čistá-nová a v poriadku).

  spinava-cista-skrtiaca-klapka

   

  Ako predchádzať poruchám škrtiacej klapky?

  Nie vždy sa dá zabrániť problémom so škrtiacou klapkou, ale existuje riešenie na elimináciu väčšiny problémov. Tým je tzv. prevencia. V praxi to znamená, že z času na čas vyčistíme klapku vyššie spomínaným jednoduchým čistením bez ohľadu na to, či sa nejaké problémy vyskytujú alebo nie. Odporúča sa min. interval 40 000 - 50 000 km, pri častejších jazdách mestom je potrebné interval ešte skrátiť. Takýmto preventívnym čistením vydrží klapka v dobrej kondícii podstatne dlhší čas.

   

  Dieselové motory

  Pri dieselových motoroch sa používa taktiež termín škrtiaca klapka, ale vyskytujú sa aj názvy ako dieselová klapka (ventil) alebo klapka nasávacieho potrubia.

  Pri moderných naftových motoroch je z dôvodu čoraz prísnejších emisných noriem recyklované veľké množstvo výfukových spalín cez tzv. EGR ventil. To má za následok zníženie rozdielu tlaku medzi sacou a výfukovou stranou. Na zvýšenie podtlaku a presnejšiu reguláciu spätne vedených výfukových spalín sa začala používať škrtiaca klapka aj pri dieselových motoroch. Nachádza sa v sacom potrubí.

  Škrtiaca klapka sa používa pri dieselových motoroch hlavne na jemnejšie vypínanie, pred vypnutím motora sa uzavrie a tým zabráni prístupu vzduchu do valcov. S vypínajúcim motorom to až tak netrhne, pretože vo valcoch nie je pri kompresii prítomný až taký veľký tlak. Ak teda deaktivujeme dieselovú škrtiacu klapku, okrem chybového hlásenia bude motoru chvíľu trvať kým zhasne a pri zhasínaní bude citeľné väčšie zatrasenie s vozidlom.

  dieselova-klapka

   

  Možné prejavy a poruchy škrtiacej klapky dieselového motora

  • Svietiaca kontrolka diagnostiky motora.
  • Tzv. samozápal po vypnutí motora.
  • Zvyšujúca sa teplota motora pri zaťažení (nefungujúci ventilátor).

  Niekedy sa dá škrtiaca klapka vyčistiť, ale pri čistení treba byť opatrný, pretože neopatrným čistením sa môže klapka trvalo poškodiť. Postup čistenia je podobný ako v prípade benzínových motorov. Samotné vyčistenie však pomôže len niekedy a často iba na kratšiu dobu, preto je väčšinou nutné štrajkujúcu klapku vymeniť. Pozor si treba dať aj na teplotu motora. Poistka pre škrtiacu klapku býva v prípade dieselu často spoločná s ventilátorom chladenia motora. Ak je táto poistka prepálená z dôvodu poškodenia (skratu) na škrtiacej klapke, hrozí riziko prehriatia motora, keďže ventilátor chladenia je nefunkčný.

  Poruchu škrtiacej klapky odstránime buď jej vyčistením alebo výmenou. Potrebná je samozrejme diagnostika, ktorou sa odstráni prípadne chybové hlásenie a overí sa funkčnosť akčného člena (motorčeka). V prípade prepálenia poistky je samozrejme nutná jej výmena za poistku s rovnakou ampérovou hodnotou.

  Komentáre (26)

  Pridať komentár

  1. Juraj vasek 16.6.2016 17:20

   Dobry den m.am pasats 2.3 125kw mam problem na 3 stupen mi auto trha a ked pridam plin tak dusi a pluje do fifuku kupoval som vahu zduchu ,sviecky,hadicky,palivovi filter som stoho nestastny stale to robi mohli Ste mi povedat co to moze robit?

   Odpovedať

  2. Juraj vasek 16.6.2016 17:20

   Dobry den m.am pasats 2.3 125kw mam problem na 3 stupen mi auto trha a ked pridam plin tak dusi a pluje do fifuku kupoval som vahu zduchu ,sviecky,hadicky,palivovi filter som stoho nestastny stale to robi mohli Ste mi povedat co to moze robit?

   Odpovedať

  3. Juraj 5.2.2016 22:19

   Dobrý deň. Na vw golfe 4 (1.6) mi asi tri mesiace dozadu odišla lambda sonda. Prejavovalo sa to občasnými krátkotrvajúcimi zášklbmi auta najmä pri rozbiehaní (pridával som a nešlo). Po výmene lambda sondy za originál, zášklby prestali. No teraz, asi pred týždňom, zášklby opäť začali. Tentoraz ich pozorujem až po jednom až dvoch prejdených km (dovtedy ide auto bez problémov). Auto má zášklby pri rovnomernej rýchlosti (väčšinou pri 4 prevode pri 50 km/h ale aj pri 90 km/h) a trvajú dlhšie. Pri rozbiehaní problém nemám. Pri voľnobehu sem-tam kolíšu otáčky. Keď počas jazdy zastavím a mám pustenú ventiláciu po pár sekundách od zastavenia cítim v aute benzín (ak je ventilácia vypnutá alebo prepnutá na vnútorný okruh necítiť nič). Na RJ mi nesvieti žiadna kontrolka. V autoservise na diagnostike nevykazuje, žiadnu chybu. Dal som vyčistiť škrtiacu klapku, zášklbov je trocha menej a sú menej intenzívne, ale stále ich jednoznačne cítiť. Myslíte, že je potrebná výmena škrtiacej klapky? alebo problém môže byť niekde inde? Ďakujem za akúkoľvek odpoveď.

   Odpovedať

  4. jozef 7.12.2015 11:50

   dobry den chcem sa opytat ,mam taky problem s golfom 3 1.8 gti s karboratorom ,skrtiacia klapka spalovaieho motora ako by som opravil alebo aky sprej si mam pytat v predajni dakujem

   Odpovedať

  5. majco 15.5.2015 17:05

   Nie vzdy pri trhani a kolisani otacok je na vine klapka. Sviecky, rozdelovac, vstrekovanie, vaha vzduchu, vzduchovy ci palivovy filter, lambda sondy, derave zberne potrubie, egr ventil a podobne veci tomu hraju tiez privelku ulohu pri takychto problemoch. Vzdy odporucam diagnostiku vozidla spravit skor, ako kupovat a menit nie lacne jednotlive komponenty. Stretol som sa s chlapikom ktoremu auto vynechavalo islo na 3 valce.. pomenil vsetko okrem sviecok a svieckovych kablov. No problem bol ten ze mu jeden z kablov prerazal na kostru motora a tym padom mu vynechaval valec. Tiez som sa stretol s chalanom ktoremu auto zhasinalo pri vyradeni rychlosti do neutralu.. V servise mu chceli repasovat prevodovku cena cca. 500-800eur islo o bmw x drive. Po navsteve som mu poradil vymenit palivovy filter a od vtedy problem nemal. Filter bol tak zaneseny ze ako nahle pustil plyn a vyradil rychlost auto islo na samochod a vysokotlakove dieslove cerpadlo zrejme nedokazalo na samochode pretlacit zaneseny palivovy filter.. po jeho vymene vsetko ok..

   Odpovedať

  6. Robert 11.4.2015 16:56

   zdravím mám BMW 1.6 benzín. a mám podobný problem. ..teda zo skrtiacou klapkou. t. j. skrtiacu klapku som cistil ešte pred pol rokom komplexne som ju rozobral a vyčistil. pár dni bolo všetko vporiadku potom sa začalo kolisanie otacok nedrží pevne otacky a niekedy mám základné otacky až na 1700 inokedy my zas zijde na 1000 to podľa mňa normal pri týchto motoroch. ďalej ešte čo dosť naštve že od kúpy auta mám zatazkavajuci plyn. pedal čiže ťažko mi ide zatlacit zo začiatku keď je pedal hore . vedeli by ste my poradit hlavné príčinu toho pedalu .uvazujem že by som zase vyčistil skrtiacu klapku ale mám pocit že to ten pedal nevyriesi opat to bude len na chvíľku správne a potom zase bude tvrdý pedal .

   Odpovedať

  7. Braňo 7.4.2015 13:40

   Dobry den,

   mam Peugeot 306 kombi, motor benzin 1,6 (65 kw), rok vyroby 1997, najazdenych 205 000 km. Mam tiez problem s otackami na volnobehu a skapinanim motora pri prepradzovani rychlosti. Najprv bol problem s cerpadlom, vymenili sme ho, no problem pretrvava. Cerpadlo ako keby islo len na polovicny tah. Pocujem to podla zvuku, je tichsie ako pri starte. Mechanik to tipoval na chybu elektriky, tak precistil kable aj relatka, teraz auto ide, ale ked chcem preradit napr. z dvojky do trojky, tak mi takmer skape motor. Celkove to auto ide ako na rucnej brzde. Je prispate a plynovy pedal mi v trojke doslova kladol odpor. Musel podradit a dat mu viac otacok a rychlo preradit do trojky. Cital so nieco o skrtiacich klapkach. Chcem mu dnes povedat, aby ju skontroloval. Moze byt chyba v tom alebo je to kombinacia viacerych veci? V autach sa nevyznam, ale citim, ked mi inac reaguje. Vopred dakujem za akukolvek radu.

   Odpovedať

  8. Maroš 20.3.2015 21:45

   Zdravim vas mam problem.Kupil som skodu fabiu 1,2 benzin 3 valec.Zle startuje,kolisaju otacky,ked pridam plyn tak dusi motor a niekedy strely do vyfuku.vedel by mi niekto poradit co mam robit.Dakujem

   Odpovedať

  9. Tomas 14.2.2015 14:17

   Zdravim vas,

   mam audi a3 2.0tdi 16V rok vyroby 2004
   a mam strasne problemy, ked sa auto zacina zahrievat tak pri silnejsiej akceleracii mi trha motor, ako keby vynechaval, no ked sa zahraje tak to nerobi. Je dost obtiazne sa pripojit na dialnicu alebo predbiehat ked motor este nieje zahriaty, taktiez mam nepravidelne otacky, ale to zase iba za zahriateho motora. Viete mi prosim poradit ci je to klapkou ?

   Odpovedať

  10. František 4.1.2015 19:46

   Zdravim mam Peugeot 3008 1,6HDi 80KW , na skrtiacej klapke mam uvolneny spoj kde mi unika vzduch a spini mi kapotu neviete mi poradit ako to opravit alebo mam vymenit skrtiacu klapku? Dakujem.

   Odpovedať

  11. Martin 28.12.2014 21:26

   Zdravim mam Fiat ducato 2,3jtd r.v 2010 ma najazdene iba 130tis. A vetsinou rano a ked je vlhko nechce nastartovat a ked nastartuje tak mejde pridat plyn,diagnostika vypisala vahu vzduchu tak sa vymenila vaha vzduchu a robi to zas?nevie niekto poradit? Moze to byt skrtiaca klapka?dakujem

   Odpovedať

  12. Anonym 27.12.2014 16:22

   FRANTIŠEK
   A HOJ,
   mám Oktáviu I ročník 1999 preborenú na plyn. Problém mám pri chode motora na voľnobeh, kde niekedy otáčky kolísajú a nakoniec sa vypne motor, niekedy zase otáčky sú na požadovanej úrovni. Táto závada sa prejavuje len na plyn. Chod motora na benzín je v poriadku.
   Ak viete poradiť budem Vám vďačný, ďakujem za pochopenie. S pozdravom František

   Odpovedať

  13. Rudo 21.10.2014 09:30

   ahoj-mam fabiu 1,4 obcas zasvieti kontrolka serva a samozrejme nefunguje servo po opätovnom naštartovaní je všetko OK a niekedy ani nesvieti kontrolka a prestane ísť servo

   Odpovedať

  14. ludo 13.9.2014 20:52

   mam seat cordobu 1.4 44kw auto ma nepravidelny chod najme pri volnobehu vymenil som kable hlavu rozdelovača sviečky škrtiacu klapku palyvovy filter a stle to iste pomože my niekto Dakujem

   Odpovedať

   1. Oto 14.9.2014 07:43

    zakladne nastavenie skrtiacej klapky cez diag, falosny vzduch, vstreky, lambda..

    Odpovedať

  15. Marek 27.6.2014 16:28

   Dobrý deň. Mám seat cordobu 1.4 44kw rv 2001. Dnes som cistil skrtiacu klapku lebo my svietilo epc A plynový pedál reagoval až niekde na podlahe. Teraz po vycisteny svieti, niekedy zhasne A auto má výkon ako má mať. Potom zas svieti A nemá výkon. Mám ešte počkať pár dní kým sa ustalia hodnoty A ak to bude pokračovať tak mi odporúčate ísť nastaviť klapku? ďakujem.

   Odpovedať

   1. luko 29.6.2014 10:38

    Zdravím ťa. Ja mám to isté auto, tak ti možno pomôžem. Po vyčistení klapky musíš resetovať riadiacu jednotku, aby sa v nej nastavili pôvodné hodnoty. Ak si tak neurobil, tak možno v priebehu jazdenia sa ti hodnoty automaticky nastavia. Ale podľa popisu chyby byť tebou, tak by som skontroloval kábel vedúci do alternátora, ten sa dosť často zvykne odpájať, v tvojom prípade tam môžeš mať zlý kontakt. Vyskúšaj a daj vedieť.

    Odpovedať

  16. Jozef 14.4.2014 19:12

   Zdravím Vás. Mám mercedes 124 300D, a napr. prejdem 10 km, nechám na voľnobehu, a začnem cúvať, tak keď docúvam, dám neutrál, a achcem zaradiť 1, a motor skape, alebo aj niekedy pri voľnobehu ak stojím. Čo by to mohlo byť ? Môže byť že je už motor vyjazdený a nestíha odsávať vzduch z motora ?

   Odpovedať

   1. juraj 11.9.2014 07:32

    Nazdar, moze byt vadna spinacia skrinka kluca, teda len elektricka cast tzv. orech. Casta zavada.

    Odpovedať

  17. peter. 7.2.2014 07:32

   Zdravím, no rozhodne treba skontrolovať kabeláž ! Aby som sa vedel korektne vyjadriť k tomu musel by som videť tie hodnoty a poznať to vozidli myslím tým vedieť čislo karoserie aby som si pozrel technické data k vozidlu . Dalšia vec niektoré vozidlá s motorom TFSI.majú dve klapky, škrtiacu a klapku prudenia vzduchu otazka je ktorá je problematická ? Slovom kabeláž myslím aj ukostrenie !!! na tosa často zabúda !! peter.

   Odpovedať

   1. PeterM 20.2.2014 13:27

    Zdravim, motor mal aj nadalej problem pri prvom studenom starte. Diagnostika uz ale vypisala problem so snimacom teploty nasavaneho vzduchu, ktory je hned nad skrtiacou klapkou, a bol zaneseny tak ako klapka. Ked sa snimac ocistil, diagnostika vypisala problem som snimacom (potenciometrom) polohy klapky sania vzduchu, ktora je v mieste kde je vstrekovacia rampa. Takze som sa s technikom dohodol, ze zdemomtujeme tu cast, kde su klapky sania vzduchu a vstrekovacia rapma. Ked sme to dali dole, zistili sme, ze na jednom vstrekovaci je poskodena gumicka a cela vstrekovacia rampa nebola dobre osadena (vzduch tlaceny do motora ciastocne podfukoval popod tesnenie). To bolo sposobene este z cias, ked v autorizovanom servise menili piesty a tesniace kruzky, aby sa odstranila vysoka spotreba oleja.
    Okrem toho, cele sanie (aj sacie ventily a klapky sania vzduchu) su zaspinene karbonom. (Ak by sa dali pridat fotky, umiestnil by som ich tu.)
    Po vymene gumiciek na vstrekovacich tryskach a doslednom (presnom) zlozeni vstreovacej rapy, motor uz startuje lepsie, hoci je este trochu roztraseny. Ale to moze byt este problem vo svieckach, ktore su asi tiez zaspinene karbonom. Tie asi tiez vymenim a dufam, ze sa to uz uplne vyriesi.
    Kabelaz je asi OK.
    PM

    Odpovedať

  18. peter. 5.2.2014 10:25

   Zdravím, Váš problém s klapkou nebude len otázka nastavenia , provdepodobne by som to videl na problém kabeláže ,potenciometer sá dá prekontrolovať v bloku nameraných hodnôt motora ukazuje tam na koľko percent je klapka otvorená ! peter.

   Odpovedať

   1. PeterM 6.2.2014 15:36

    Zdravim, podla diagnostiky, pri volnobehu, bola klapka otvorena na 8%, (zohriaty motor) a so zvysovanim otacok reagovala. Zaujimava hodnota vsak bola, ze na potenciometri bolo podpatie -0,2 V. Potom technik vymazal chyby a po dalsom nastartovani uz sa nic nerozsvietilo. Predpokladam vsak, ze zajtra rano, ked bude motor uplne studeny, pri prvom starte, bude mat problem cca. 30 sec. udrzat rovnomerny chod a otacky, mozno sa rozsvieti aj kontrolka. Ak sa nieco dozviem, napisem. PeterM

    Odpovedať

  19. PeterM 4.2.2014 23:19

   Zdravim, mam Octaviu 2, 1.8 TSI, 118 kW, 165000 km, v servise mi vymenili skrtiacu klapku, ale auto ma stale problemy, cca 30 sec. po studenom starte, svieti kontrolka a podla diagnostiky je stale problem s potenciometrom. Bude stacit ak v servise urobia zakladne nastavenie pre novu klapku, alebo bude problem este v niecom inom. Dik za odpoved.

   Odpovedať

  20. Martin 10.11.2013 21:37

   Ahoj Peter.

   V tvojom prípade bude treba ísť s autom na diagnostiku a naučiť klapku základné nastavenia. Ak bola dosť zakarbónovaná tak pôvodná hodnota nastavenia bola mimo rozsah tak motor išiel nepravidelne. Keď sa vyčistila, tak nová hodnota je tiež oproti doterajšiemu stavu mimo rozsah, tak preto ten zlý chod. Po naučení základných nastavení bude všetko ok ( za predpokladu, že nieje závada v niečom inom )

   Odpovedať

  21. Peter 7.11.2013 18:06

   Zdravím, mám fabiu 1,4 mpi 2002, minulý týžden som čistil škrtiacu no aj tak mam nepravidelný chod motora na voľnobeh, neviete niekto čo s tým? ďakujem

   Odpovedať